جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 25,135 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
67854تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1195,000,000595,000,0001394/11/13
67855تهرانبلوار فردوس شرقآپارتمانفروش1206,000,000720,000,0001394/11/13
67857تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1254,500,000562,500,0001394/11/13
67858تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش1074,700,000502,900,0001394/11/13
67859تهرانازگلآپارتمانفروش1656,000,000990,000,0001394/11/13
67860تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش906,800,000612,000,0001394/11/13
67861تهراناقدسیهآپارتمانفروش18013,000,0002,340,000,0001394/11/13
67862تهرانپاسداران - بهستانآپارتمانفروش1139,000,0001,017,000,0001394/11/13
67864تهرانپاسدارانآپارتمانفروش1307,000,000910,000,0001394/11/13
67924تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش854,500,000385,000,0001394/11/13
67718تهرانسهروردی - آپاداناآپارتمانفروش1359,000,0001,215,000,0001394/11/12
67720تهراندبستانآپارتمانفروش1205,800,000696,000,0001394/11/12
67721تهرانارسبارانآپارتمانفروش1027,000,000714,000,0001394/11/12
67722تهرانشمس آبادآپارتمانفروش1536,000,000918,000,0001394/11/12
67723تهرانشهرک ژاندارمریآپارتمانفروش1134,300,000485,900,0001394/11/12
67725تهرانشهرک سئولآپارتمانفروش9310,500,000976,500,0001394/11/12
67726تهرانصادقیه - ارمکانآپارتمانفروش1005,100,000510,000,0001394/11/12
67728تهرانطرشتآپارتمانفروش833,000,000249,000,0001394/11/12
67729تهرانطرشت شمالیآپارتمانفروش704,000,000280,000,0001394/11/12
67730تهرانظفر - نونهالانآپارتمانفروش1177,200,000840,000,0001394/11/12
67731تهراننفت شمالیآپارتمانفروش21517,500,0003,762,500,0001394/11/12
67732تهرانفاطمی - گلهاآپارتمانفروش1923,385,000650,000,0001394/11/12
67734تهرانقلهکآپارتمانفروش1338,000,0001,064,000,0001394/11/12
67735تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش1288,500,0001,088,000,0001394/11/12
67736تهرانولیعصر - توانیرآپارتمانفروش1415,900,000831,900,0001394/11/12
67737تهرانزرتشت غربیآپارتمانفروش2003,800,000760,000,0001394/11/12
67739تهرانهفت تیرآپارتمانفروش823,800,000311,600,0001394/11/12
67740تهرانهفت تیرآپارتمانفروش1304,000,000520,000,0001394/11/12
67741تهرانهروی - گلزارآپارتمانفروش1507,500,0001,125,000,0001394/11/12
67743تهراننیروی هواییآپارتمانفروش1154,450,000511,750,0001394/11/12
Page top