جستجوی فروش و رهن و اجاره آپارتمان تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 27,539 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
73922تهرانبلوار پاکنژادآپارتمانفروش1357,300,000985,000,0001395-02-11
73923تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش2277,500,0001,702,500,0001395-02-11
73924تهرانسعادت آباد جنوبیآپارتمانفروش1215,800,0001,028,000,0001395-02-11
73925تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1106,000,000660,000,0001395-02-11
73926تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش878,800,000765,600,0001395-02-11
73927تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش824,880,000400,000,0001395-02-11
73935تهرانسهروردی جنوبیآپارتمانفروش601,350,00030,000,0001395-02-11
73948تهرانانتهای خ جیحونآپارتمانفروش622,100,000130,000,0001395-02-11
73956تهرانمیعاد شمالی آپارتمانفروش71189,000,000189,000,0001395-02-11
73659تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش626,000,000372,000,0001395-02-08
73762تهرانمیثاق شمالی (درختی)آپارتمانفروش822,700,000221,400,0001395-02-08
73672تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1258,500,0001,062,500,0001395-02-08
73673تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش855,600,000476,000,0001395-02-08
73674تهرانبلوار عدلآپارتمانفروش905,400,000486,000,0001395-02-08
73671تهرانپیامبر مرکزیآپارتمانفروش605,800,0001395-02-08
73670تهرانباغ فیضآپارتمانفروش774,636,000357,000,0001395-02-08
73660تهراناختیاره شمالیآپارتمانفروش90کارشناسیکارشناسی1395-02-08
73669تهرانباقر خانآپارتمانفروش955,157,000490,000,0001395-02-08
73668تهرانبلوار فردوس شرقآپارتمانفروش644,328,000277,000,0001395-02-08
73667تهرانبهبودیآپارتمانفروش1425,900,000837,800,0001395-02-08
73666تهرانآریا شهرآپارتمانفروش835,500,000456,500,0001395-02-08
73661تهرانکاشانی - مهرانآپارتمانفروش855,700,000485,000,0001395-02-08
73702تهرانپاسداران - زمزدآپارتمانفروش1766,200,0001,091,200,0001395-02-08
73704تهراندروس - وارستهآپارتمانفروش1509,000,0001,350,000,0001395-02-08
73705تهرانیلوار شهرزادآپارتمانفروش18011,500,0002,070,000,0001395-02-08
73701تهراناقدسیه - سپند آپارتمانفروش15014,000,0002,100,000,0001395-02-08
73690تهرانبلوار عدلآپارتمانفروش787,000,000546,000,0001395-02-08
73691تهرانکاشانی پورآپارتمانفروش584,138,000240,000,0001395-02-08
73693تهرانالهیه - مهدیهآپارتمانفروش28514,000,0003,990,000,0001395-02-08
73694تهرانبلوار کشاورزآپارتمانفروش1187,000,000826,000,0001395-02-08
Page top