جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 24,774 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
67117تهرانازگلآپارتمانفروش1404,800,000672,000,0001394/11/06
67119تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1404,700,000658,000,0001394/11/06
67120تهرانشهرک نفتآپارتمانفروش1224,400,000536,800,0001394/11/06
67121تهراناقدسیهآپارتمانفروش24715,000,0003,705,000,0001394/11/06
67122تهراناقدسیهآپارتمانفروش1409,000,0001,260,000,0001394/11/06
67123تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1065,000,000530,000,0001394/11/06
67126تهرانانقلابآپارتمانفروش924,900,000450,800,0001394/11/06
67128تهرانبلوار فردوس شرقآپارتمانفروش1586,200,000979,600,0001394/11/06
67131تهرانایران زمین شمالیآپارتمانفروش1426,200,000880,400,0001394/11/06
67132تهرانمیرزا باباییآپارتمانفروش1404,800,000672,000,0001394/11/06
67133تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش1356,500,000877,500,0001394/11/06
67136تهرانستارخانآپارتمانفروش1405,357,000750,000,0001394/11/06
67137تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش893,650,000324,850,0001394/11/06
67138تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش1187,000,000826,000,0001394/11/06
67140تهرانالهیه - گلنارآپارتمانفروش27222,000,0005,984,000,0001394/11/06
67141تهرانپاسداران - ساقدوشآپارتمانفروش2405,700,0001,368,000,0001394/11/06
67142تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش754,500,000337,500,0001394/11/06
67144تهرانازگلآپارتمانفروش966,000,000576,000,0001394/11/06
67147تهرانپاسداران - بوستانآپارتمانفروش1458,500,0001,232,500,0001394/11/06
67148تهرانسیمون بولیوارآپارتمانفروش1126,300,000705,600,0001394/11/06
67149تهرانپاسداران - بوستانآپارتمانفروش2119,000,0001,899,000,0001394/11/06
67150تهرانزعفرانیه - آصفآپارتمانفروش22014,000,0003,080,000,0001394/11/06
67151تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش27113,000,0003,523,000,0001394/11/06
67152تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش954,210,000400,000,0001394/11/06
67154تهرانالهیهآپارتمانفروش21813,500,0002,943,000,0641394/11/06
67155تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1205,500,000660,000,0001394/11/06
67156تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش16011,000,0001,760,000,0001394/11/06
67157تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش15015,000,0002,250,000,0001394/11/06
67158تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانفروش1505,300,000795,000,0001394/11/06
67159تهرانجنت آبادآپارتمانفروش1304,076,000530,000,0001394/11/06
Page top