جستجوی فروش و رهن و اجاره آپارتمان تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 27,492 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
74286تهرانفاطمی آپارتمانفروش1026,000,000612,000,0001395-02-14
74288تهرانقیطریهآپارتمانفروش1317,200,000943,200,0001395-02-14
74289تهرانکامرنیه جنوبیآپارتمانفروش1607,500,0001,200,000,0001395-02-14
74290تهراننیاوران - مژدهآپارتمانفروش1069,200,000975,200,0001395-02-14
74293تهرانشهرک غربآپارتمانفروش21712,000,0002,604,000,0001395-02-14
74294تهرانشهرک غربآپارتمانفروش11411,300,0001,288,200,0001395-02-14
74296تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1409,000,0001,260,000,0001395-02-14
74299تهرانشهرک غربآپارتمانفروش16010,800,0001,728,000,0001395-02-14
74382تهرانوحیدیه آپارتمانفروش502,900,000145,000,0001395-02-14
74402تهرانوردآوردآپارتمانفروش542,980,000162,000,0001395-02-14
71250تهرانجیحونآپارتمانفروش692,950,000205,000,0001395-02-13
74082تهراناشرفی - پیامبر آپارتمانفروش824,600,000377,200,0001395-02-13
74083تهرانبلوار همیلاآپارتمانفروش1205,300,000636,000,0001395-02-13
74084تهرانپونک - فکوریآپارتمانفروش664,400,000290,000,0001395-02-13
74085تهرانستار خانآپارتمانفروش1625,200,000842,400,0001395-02-13
74086تهرانپاسداران - ساقدوشآپارتمانفروش1008,500,000850,000,0001395-02-13
74088تهرانفردوس شرقآپارتمانفروش506,000,000300,000,0001395-02-13
74089تهرانفردوس غربآپارتمانفروش745,500,000407,000,0001395-02-13
74092تهرانجنت آبادآپارتمانفروش825,100,000418,200,0001395-02-13
74093تهرانچهار باغ شرقیآپارتمانفروش1706,000,0001,020,000,0001395-02-13
74094تهرانشاهین جنوبیآپارتمانفروش1324,700,000620,400,0001395-02-13
74095تهرانشهر زیباآپارتمانفروش1003,500,000350,000,0001395-02-13
74096تهرانباقر خانآپارتمانفروش985,700,000558,600,0001395-02-13
74097تهرانبلوار پروینآپارتمانفروش752,735,000205,000,0001395-02-13
74098تهرانرسالتآپارتمانفروش1005,200,000520,000,0001395-02-13
74099تهرانکاشانی پورآپارتمانفروش1125,600,000627,200,0001395-02-13
74100تهرانبلوار همیلاآپارتمانفروش1206,800,000816,000,0001395-02-13
74101تهرانبلوار عدلآپارتمانفروش846,800,000571,200,0001395-02-13
74102تهرانتهرانپارس - ف سومآپارتمانفروش764,868,000370,000,0001395-02-13
74103تهرانفردوس غربآپارتمانفروش603,800,000228,000,0001395-02-13
Page top