جستجوی فروش و رهن و اجاره آپارتمان تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 27,481 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
74780تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش795,822,000460,000,0001395-03-04
74781تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش754,400,000330,000,0001395-03-04
74782تهرانسازمان برنامه شمالیآپارتمانفروش1045,200,000540,800,0001395-03-04
74783تهرانآریا شهرآپارتمانفروش1524,300,000653,600,0001395-03-04
74784تهرانایران زمین آپارتمانفروش1405,600,000784,000,0001395-03-04
74785تهرانهروی - وفا منشآپارتمانفروش989,500,0001395-03-04
74786تهرانفردوس شرقآپارتمانفروش825,500,000451,000,0001395-03-04
74787تهرانپونکآپارتمانفروش648,500,000544,000,0001395-03-04
74788تهرانبرق آلستومآپارتمانفروش1213,720,000450,000,0001395-03-04
74789تهرانجنت آبادآپارتمانفروش783,654,000285,000,0001395-03-04
74790تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش1256,000,000750,000,0001395-03-04
74793تهرانشاهین شمالیآپارتمانفروش774,200,000323,400,0001395-03-04
74794تهرانجنت آبادآپارتمانفروش995,000,000495,000,0001395-03-04
74796تهرانوفادار شرقی آپارتمانفروش733,000,000219,000,0001395-03-04
74797تهراناستخرآپارتمانفروش863,300,000283,800,0001395-03-04
74798تهرانپاسداران - بوستانآپارتمانفروش10010,500,0001,050,000,0001395-03-04
74799تهرانامیر آباد شمالیآپارتمانفروش587,000,000406,000,0001395-03-04
74800تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش925,652,000520,000,0001395-03-04
74801تهرانبلوار کشاورزآپارتمانفروش1206,000,000720,000,0001395-03-04
74802تهرانجنت آباد جنوبیآپارتمانفروش825,000,000410,000,0001395-03-04
74803تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانفروش875,200,000452,400,0001395-03-04
74804تهرانجردن - ولیعصرآپارتمانفروش300کارشناسیکارشناسی1395-03-04
74805تهرانونک - نوانیرآپارتمانفروش136کارشناسیکارشناسی1395-03-04
74806تهرانتهرانپارس - غربیهاآپارتمانفروش1575,500,000863,500,0001395-03-04
74807تهرانجردنآپارتمانفروش7010,000,000700,000,0001395-03-04
74808تهرانازگلآپارتمانفروش1718,500,0001,453,500,0001395-03-04
74809تهرانپاسداران - گلستانآپارتمانفروش8510,000,000850,000,0001395-03-04
74811تهرانتجریش آپارتمانفروش220کارشناسیکارشناسی1395-03-04
74812تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش866,000,000516,000,0001395-03-04
74813تهرانجردنآپارتمانفروش1397,500,0001,042,500,0001395-03-04
Page top