جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 24,778 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
68058تهرانشهرک غربآپارتمانفروش13011,000,0001,430,000,0001394/11/15
68059تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1147,000,000798,000,0001394/11/15
68060تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1508,000,0001,200,000,0001394/11/15
67936رباط کریممیدان استقلالآپارتمانرهن و اجاره72250,00012,000,0001394/11/14
67937تهراندریان نوآپارتمانفروش1076,500,000695,500,0001394/11/14
67938تهرانستارخانآپارتمانفروش1464,109,589600,000,0001394/11/14
67939تهرانستارخانآپارتمانفروش1213,719,000450,000,0001394/11/14
67942تهرانبلوار اوشانآپارتمانفروش1665,400,000896,400,0001394/11/14
67944تهراندارآبادآپارتمانفروش1507,500,0001,125,000,0001394/11/14
67945تهراندروس - وارستهآپارتمانفروش18410,000,0001,840,000,0001394/11/14
67946تهراندولتآپارتمانفروش1316,500,000851,500,0001394/11/14
67947تهرانزعفرانیه - آصفآپارتمانفروش17016,500,0002,805,000,0001394/11/14
67948تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1678,200,0001,369,400,0001394/11/14
67950تهرانتجریشآپارتمانفروش15311,500,0001,759,500,0001394/11/14
67951تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش16714,000,0002,338,000,0001394/11/14
67952تهراندولت - جهانتابآپارتمانفروش1577,500,0001,177,500,0001394/11/14
67953تهراندروسآپارتمانفروش28914,000,0001394/11/14
67954تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1308,200,0001,066,000,0001394/11/14
67956تهرانزعفرانیه - آصفآپارتمانفروش10711,000,0001,176,000,0001394/11/14
67957تهرانشهرک غربآپارتمانفروش15410,000,0001,540,000,0001394/11/14
67962تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1567,000,0001,092,000,0001394/11/14
67838تهرانحکیمیهآپارتمانفروش903,900,000350,000,0001394/11/13
67842تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1908,000,0001,520,000,0001394/11/13
67843تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش1048,400,000873,600,0001394/11/13
67844تهرانازگلآپارتمانفروش1106,500,000715,000,0001394/11/13
67845تهرانباغ فیضآپارتمانفروش1106,200,000682,000,0001394/11/13
67846تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1175,600,000655,200,0001394/11/13
67847تهراناقدسیهآپارتمانفروش200کارشناسیکارشناسی1394/11/13
67848تهرانبلوار فردوس غربآپارتمانفروش1555,483,000850,000,0001394/11/13
67849تهرانپونک - میرزا باباییآپارتمانفروش1404,800,000672,000,0001394/11/13
Page top