جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 24,903 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
68330تهرانبلوار فردوس غربآپارتمانفروش843,400,000285,600,0001394/11/19
68328تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش1076,000,000642,000,0001394/11/19
68327تهرانسیندخت شمالیآپارتمانفروش1075,600,000599,200,0001394/11/19
68324تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1175,500,000643,500,0001394/11/19
68323تهراناقدسیهآپارتمانفروش1704,000,000680,000,0001394/11/19
68322تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش813,457,000280,000,0001394/11/19
68313تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش785,192,000405,000,0001394/11/19
68314تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش956,300,000598,500,0001394/11/19
68315تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش923,200,000294,400,0001394/11/19
68318تهرانازگلآپارتمانفروش1308,000,0001,040,000,0001394/11/19
68319تهرانازگلآپارتمانفروش1149,000,0001,026,000,0001394/11/19
68320تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1607,600,0001,216,000,0001394/11/19
68321تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش945,851,000550,000,0001394/11/19
68375تهرانعلامه شمالیآپارتمانفروش1006,000,000600,000,0001394/11/19
68374تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1346,200,000830,800,0001394/11/19
68343تهراناختیاریهآپارتمانفروش804,700,000376,000,0001394/11/19
68344تهراناقدسیهآپارتمانفروش1006,000,000600,000,0001394/11/19
68345تهرانالهیهآپارتمانفروش19623,000,0004,508,000,0001394/11/19
68346تهرانپاسداران - هرویآپارتمانفروش1176,500,000715,000,0001394/11/19
68347تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانفروش805,300,000424,000,0001394/11/19
68348تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش707,142,000500,000,0001394/11/19
68349تهرانزعفرانیه - پسیانآپارتمانفروش12016,500,0001,980,000,0001394/11/19
68350تهرانازگلآپارتمانفروش1677,200,0001,202,400,0001394/11/19
68351تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش963,500,000336,000,0001394/11/19
68352تهرانستارخانآپارتمانفروش1625,200,000842,400,0001394/11/19
68373تهرانبلوار فرحزادیآپارتمانفروش1356,000,000810,000,0001394/11/19
68371تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش13510,000,0001,350,000,0001394/11/19
68372تهرانبلوار پاک نژادآپارتمانفروش804,815,000385,000,0001394/11/19
68370تهرانصرافهای جنوبیآپارتمانفروش978,765,000850,000,0001394/11/19
68369تهرانعلامه شمالیآپارتمانفروش12913,000,0001,677,000,0001394/11/19
Page top