جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 25,157 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
69966تهرانشاهین شمالیآپارتمانفروش1144,210,000480,000,0001394/12/05
69967تهرانسازمان مركزیآپارتمانفروش1364,850,000659,000,0001394/12/05
69968تهراناقدسیهآپارتمانفروش1208,000,000960,000,0001394/12/05
69969تهرانپاسدارانآپارتمانفروش1197,500,000892,500,0001394/12/05
69970تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش1407,000,000980,000,0001394/12/05
69971تهرانجردنآپارتمانفروش15512,000,0001,860,000,0001394/12/05
69972تهرانجهان کودکآپارتمانفروش1328,500,0001,122,000,0001394/12/05
69973تهرانزعفرانیه - آصفآپارتمانفروش12015,000,0001,800,000,0001394/12/05
69974تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش11523,000,0002,645,000,0001394/12/05
69788تهراناستاد حسن بناآپارتمانفروش1114,300,000477,300,0001394/12/04
69789تهرانشهر زیباآپارتمانفروش1005,400,000540,000,0001394/12/04
69790تهرانطرشتآپارتمانفروش1004,500,000450,000,0001394/12/04
69791تهرانمدنی شمالیآپارتمانفروش1002,300,000230,000,0001394/12/04
69792تهراننارمکآپارتمانفروش703,900,000273,000,0001394/12/04
69793تهرانلویزان - فرشادیآپارتمانفروش804,700,000376,000,0001394/12/04
69794تهرانگرگان - نامجوآپارتمانفروش1024,000,000408,000,0001394/12/04
69796تهرانگرگان - نامجوآپارتمانفروش783,300,000257,400,0001394/12/04
69797تهرانشهر زیباآپارتمانفروش1054,200,000441,000,0001394/12/04
69798تهرانتهرانپارس - زهدیآپارتمانفروش972,700,000261,900,0001394/12/04
69799تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش1204,500,000540,000,0001394/12/04
69800تهرانصادقیه - گلابآپارتمانفروش1455,500,000797,500,0001394/12/04
69802تهرانولنجک - زوج هاآپارتمانفروش28312,000,0001394/12/04
69803تهرانپیامبر غربیآپارتمانفروش1385,800,000800,400,0001394/12/04
69804تهرانشهر زیباآپارتمانفروش703,677,000250,000,0001394/12/04
69805تهراناندیشه شمالیآپارتمانفروش763,953,000273,000,0001394/12/04
69807تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش573,685,000210,000,0001394/12/04
69808تهرانشمس آبادآپارتمانفروش805,000,000400,000,0001394/12/04
69810تهرانقیطریهآپارتمانفروش19314,507,7721394/12/04
69811تهرانشاهین شمالیآپارتمانفروش1255,400,000675,000,0001394/12/04
69812تهرانشهر زیباآپارتمانفروش955,500,000522,500,0001394/12/04
Page top