جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 24,904 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
70424تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش1106,000,000660,000,0001394/12/11
70425تهرانپاسداران - دشتستانآپارتمانفروش10010,000,0001,000,000,0001394/12/11
70426تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1416,500,000916,500,0001394/12/11
70427تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش2107,500,0001,575,000,0001394/12/11
70428تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش11511,500,0001,322,500,0001394/12/11
70430تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1066,700,000710,200,0001394/12/11
70505تهرانچهار باغ غربیآپارتمانفروش735,500,000395,000,0001394/12/11
70506تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانفروش1004,850,000485,000,0001394/12/11
70283تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش737,000,000511,000,0001394/12/10
70284تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش788,500,000663,000,0001394/12/10
70285تهرانشمس آبادآپارتمانفروش1006,200,000620,000,0001394/12/10
70286تهرانشمس آبادآپارتمانفروش814,700,000380,700,0001394/12/10
70287تهرانشهر زیباآپارتمانفروش955,500,000522,500,0001394/12/10
70288تهرانشهر زیباآپارتمانفروش983,570,000350,000,0001394/12/10
70289تهرانشهرک ژاندارمریآپارتمانفروش1858,000,0001,480,000,0001394/12/10
70290تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش724,900,000352,800,0001394/12/10
70291تهرانطرشتآپارتمانفروش1005,000,000500,000,0001394/12/10
70292تهرانصادقیه - گلابآپارتمانفروش1454,400,000638,000,0001394/12/10
70293تهرانظفر - آرشآپارتمانفروش1496,500,000968,500,0001394/12/10
70294تهرانظفر - نونهالانآپارتمانفروش1438,300,0001,186,900,0001394/12/10
70295تهرانصادقیه - جناحآپارتمانفروش1006,000,000600,000,0001394/12/10
70298تهرانسهروردی جنوبیآپارتمانفروش1206,700,000804,000,0001394/12/10
70299تهرانشهرک ژاندارمریآپارتمانفروش1058,500,000892,500,0001394/12/10
70300تهرانشمس آبادآپارتمانفروش1105,000,000550,000,0001394/12/10
70301تهرانشیخ بهایی جنوبیآپارتمانفروش817,345,000595,000,0001394/12/10
70302تهرانفاطمی - گلهاآپارتمانفروش1135,300,000598,900,0001394/12/10
70303تهرانظفر- فرید افشارآپارتمانفروش1506,600,000990,000,0001394/12/10
70305تهرانفرمانیهآپارتمانفروش33416,000,0005,344,000,0001394/12/10
70306تهرانسلیمی شمالیآپارتمانفروش21511,500,0002,472,500,0001394/12/10
70307تهرانقلهکآپارتمانفروش625,000,000310,000,0001394/12/10
Page top