جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 25,239 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
71352تهرانبلور اوشان آپارتمانفروش1109,000,000990,000,0001395/01/14
71311تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1108,500,0001395/01/14
71310تهرانایران زمین شمالیآپارتمانفروش1606,200,000992,000,0001395/01/14
71306تهرانبلوار فردوس غربآپارتمانفروش1245,000,000620,000,0001395/01/14
71307تهرانپاسداران - گلستانآپارتمانفروش1859,200,0001,702,000,0001395/01/14
71305تهرانستارخان آپارتمانفروش1345,400,000723,600,0001395/01/14
71271تهرانبهار جنوبیآپارتمانفروش745,500,000407,000,0001395/01/14
71272تهرانپروانه جنوبیآپارتمانفروش773,575,000275,000,0001395/01/14
71273تهرانباغ فیضآپارتمانفروش1205,500,000660,000,0001395/01/14
71274تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش756,700,0001395/01/14
71275تهراناقدسیهآپارتمانفروش9012,500,0001,125,000,0001395/01/14
71276تهراندریان نوآپارتمانفروش1324,470,000590,000,0001395/01/14
71277تهرانستارخان آپارتمانفروش655,385,000350,000,0001395/01/14
71255تهرانبلوار تعاونآپارتمانفروش8038,750,000310,000,0001395/01/14
71257تهرانشهر زیباآپارتمانفروش724,030,000290,000,0001395/01/14
71260تهرانپاسداران - ضرابخانهآپارتمانفروش132کارشناسیکارشناسی1395/01/14
71261تهرانهروی - حسین آبادآپارتمانفروش956,900,000655,500,0001395/01/14
71262تهرانپونکآپارتمانفروش856,500,000552,500,0001395/01/14
71264تهرانشیخ بهایی شمالیآپارتمانفروش21012,000,0001395/01/14
71265تهرانطرشتآپارتمانفروش1053,500,000367,500,0001395/01/14
71266تهرانفاطمی آپارتمانفروش203604,050,0001,300,000,0001395/01/14
71267تهرانبلوار آلالهآپارتمانفروش1093,800,000414,200,0001395/01/14
71302تهراناحتشامیهآپارتمانفروش19812,500,0001395/01/14
71299تهرانمقدس اردبیلیآپارتمانپیش فروش12716,000,0001395/01/14
71298تهرانسردار جنگل شمالیآپارتمانفروش753,100,000230,000,0001395/01/14
71295تهراناقدسیهآپارتمانفروش14014,000,0001,960,000,0001395/01/14
71294تهراناختیاریه جنوبی آپارتمانفروش11010,500,0001,155,000,0001395/01/14
71292تهرانبلوار صبا آپارتمانفروش1487,800,0001,155,000,0001395/01/14
71289تهرانشهرک نفتآپارتمانفروش755,150,000385,000,0001395/01/14
71288تهراناختیاریه جنوبی آپارتمانفروش1505,800,0001,275,000,0001395/01/14
Page top