جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 25,239 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
71771تهرانجردنآپارتمانفروش8014,000,0001,120,000,0001395/01/21
71772تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش1354,800,000648,000,0001395/01/21
71773تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش733,750,000373,750,0001395/01/21
71774تهرانبلوار کمالیآپارتمانفروش1336,300,000837,900,0001395/01/21
71775تهرانوفا آذر جنوبیآپارتمانفروش704,185,000295,000,0001395/01/21
71776تهرانباغ فیض آپارتمانفروش1055,000,000525,000,0001395/01/21
71777تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش703,571,000250,000,0001395/01/21
71778تهرانتهران ویلاآپارتمانفروش1405,000,000700,000,0001395/01/21
71779تهرانجنت آباد شمالی آپارتمانفروش13038,000,000494,000,0001395/01/21
71780تهرانالهیهآپارتمانفروش23020,000,0004,600,000,0001395/01/21
71781تهراندولت - کیکاووس آپارتمانفروش87کارشناسیکارشناسی1395/01/21
71782تهرانتهرانپارس - ف اولآپارتمانفروش684,800,000326,400,0001395/01/21
71784تهراندربندآپارتمانفروش1219,000,0001,089,000,0001395/01/21
71785تهرانتهران ویلاآپارتمانفروش645,000,000320,000,0001395/01/21
71786تهرانالهیه - گلنارآپارتمانفروش21011,000,0002,310,000,0001395/01/21
71788تهرانجردنآپارتمانفروش2748,000,0002,192,000,0001395/01/21
71790تهراندروسآپارتمانفروش14010,000,0001,400,000,0001395/01/21
71792تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1359,000,0001,215,000,0001395/01/21
71793تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش938,500,000790,500,0001395/01/21
71794تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1149,000,0001,026,000,0001395/01/21
71795تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1208,200,000984,000,0001395/01/21
71804تهرانشمس آبادآپارتمانفروش605,400,000324,000,0001395/01/21
71805تهرانشمس آبادآپارتمانفروش1145,200,000592,800,0001395/01/21
71807تهرانشهر آراآپارتمانفروش894,900,000436,100,0001395/01/21
71808تهرانشهر زیباآپارتمانفروش733,770,000275,000,0001395/01/21
71810تهرانشهر زیبا آپارتمانفروش1003,700,000370,000,0001395/01/21
71812تهرانبلوار تعاون آپارتمانفروش1304,200,000546,000,0001395/01/21
71813تهرانشهرک ژاندارمریآپارتمانفروش1606,800,0001,088,000,0001395/01/21
71814تهراندریان نوآپارتمانفروش1365,750,000782,000,0001395/01/21
71815تهرانستارخان آپارتمانفروش735,500,0001395/01/21
Page top