جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 26,240 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
79355تهرانفرمانیهآپارتمانفروش16017,000,0002,720,000,0001395-04-29
79354تهرانقیطریهآپارتمانفروش1708,900,0001,513,000,0001395-04-29
79353تهرانفرشتهآپارتمانفروش19313,500,0001395-04-29
79352تهرانمیردامادآپارتمانفروش1343,500,0001395-04-29
79351تهرانمطهری - لارستانآپارتمانفروش1626,500,0001,053,000,0001395-04-29
79349تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش1064,435,000470,000,0001395-04-29
79348تهراننارمکآپارتمانفروش904,000,000360,000,0001395-04-29
79347تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش1179,000,0001,053,000,0001395-04-29
79346تهرانطرشتآپارتمانفروش643,515,000225,000,0001395-04-29
79345تهرانمطهریآپارتمانفروش824,850,000397,700,0001395-04-29
79344تهراننارمکآپارتمانفروش1104,800,000528,000,0001395-04-29
79342تهرانهفت تیرآپارتمانفروش1106,000,000660,000,0001395-04-29
79341تهرانجهان آراآپارتمانفروش1066,500,000689,000,0001395-04-29
79340تهرانمینی سیتیآپارتمانفروش1337,700,0001,024,000,0001395-04-29
79339تهرانفرید افشارآپارتمانفروش1506,600,000990,000,0001395-04-29
79338تهرانصادقیهآپارتمانفروش1054,100,000430,500,0001395-04-29
79337تهرانشهرک محلاتیآپارتمانفروش1305,385,000700,000,0001395-04-29
79335تهرانقلهکآپارتمانفروش1056,000,000630,000,0001395-04-29
79334تهرانفاطمیآپارتمانفروش1527,600,0001,155,200,0001395-04-29
79332تهرانعباس آبادآپارتمانفروش806,000,0001395-04-29
79330تهرانفرید افشارآپارتمانفروش1258,500,0001,062,500,0001395-04-29
79328تهرانطرشت شمالیآپارتمانفروش814,000,000324,000,0001395-04-29
79327تهرانصادقیهآپارتمانفروش1006,700,000670,000,0001395-04-29
79326تهرانبلور شهداآپارتمانفروش160کارشناسیکارشناسی1395-04-29
79325تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش1478,500,0001,249,500,0001395-04-29
79324تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش1248,000,000992,000,0001395-04-29
79323تهرانشهرک نفتآپارتمانفروش1125,500,000616,000,0001395-04-29
79322تهرانسوهانکآپارتمانفروش1476,800,000999,600,0001395-04-29
79321تهرانسهروردی - آپاداناآپارتمانفروش1328,300,0001,095,600,0001395-04-29
79202تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1325,500,000726,000,0001395-04-28
Page top