جستجوی فروش و رهن و اجاره آپارتمان تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 27,442 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
82589اصفهانآیت ا... صادقیآپارتمانفروش953,000,000275,000,0001395/10/28
95256دماونداندیشهآپارتمانفروش963,080,000500,000,0001395/10/28
95211تهرانفاز 3 نوابآپارتمانفروش951,900,000210,000,0001395/10/27
80309تهرانسازمان برنامه شمالیآپارتمانفروش1307,200,0009,360,0001395/10/27
80302تهرانمهرآباد جنوبیآپارتمانفروش64118,000,0001395/10/27
80035تهراناستاد معینآپارتمانفروش601,900,000118,000,0001395/10/27
81838تهراندولت آبادآپارتمانفروش702,100,000147,000,0001395/10/27
81155تهرانجهان آراآپارتمانفروش445,300,000235,000,0001395/10/27
90858تهرانخیابان دماوندآپارتمانرهن و اجاره70850,00010,000,0001395/10/27
95352تهرانعابدینی زادهآپارتمانفروش1315,700,000746,700,0001395/10/26
94883تهرانبلوار کمالیآپارتمانرهن و اجاره1281,700,000100,000,0001395/10/26
95350مشهدفرهادآپارتمانپیش فروش5008,500,0003,400,000,0001395/10/26
95348تهرانشريعتیآپارتماناجاره1254,800,0001395/10/26
91649تهرانبریانکآپارتمانمعاوضه562,180,000122,000,0001395/10/26
85038تهرانبلوار عدلآپارتمانفروش84580,000,0001395/10/26
81645تهرانشیخ بهای جنوبی آپارتمانفروش1396,475,000900,000,0001395/10/26
95349ملارددکتر حسابیآپارتمانفروش7042,000,0001395/10/25
94522تهراننامجوآپارتمانفروش502,800,000140,000,0001395/10/25
76394تهرانتهرانسرآپارتمانفروش672,600,000176,000,0001395/10/25
37977تهرانمرزداران - ناهیدآپارتمانفروش1056,500,000682,500,0001395/10/24
95324شمیراناتاندرزگوآپارتمانفروش18016,000,0002,800,000,0001395/10/24
89866تهرانشریعتیآپارتمانفروش1236,000,000738,000,0001395/10/24
81012تهرانستارخانآپارتمانفروش1946,000,0001,170,000,0001395/10/24
80380تهراننوابآپارتمانفروش43102,000,0001395/10/24
95213تهراناسلامی آپارتمانرهن8590,000,0001395/10/23
94385تهراناستخرآپارتمانرهن و اجاره67900,00020,000,0001395/10/23
92180تهراننفت جنوبیآپارتمانفروش503,100,000156,000,0001395/10/23
95262تهراناحمدی سخاآپارتمانرهن4430,000,0001395/10/23
80930تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1064,900,000519,000,0001395/10/22
92658تهرانحشمتیهآپارتمانفروش1054,600,000483,000,0001395/10/21
Page top