جستجوی فروش و رهن و اجاره آپارتمان تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 27,540 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95614تهرانشهران، کوهسارآپارتمانفروش924,200,000386,400,0001396/01/31
95581تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن و اجاره1804,000,000300,000,0001396/01/31
95578تهرانتختی، مختاریآپارتمانفروش602,500,000150,000,0001396/01/31
95575تهرانستارخان، شادمهرآپارتمانفروش1006,000,000600,000,0001396/01/31
95571کرجباغستانآپارتمانفروش60860,00052,000,0001396/01/30
95585تهرانشهرزيبا، شربیانی غربیآپارتمانفروش605,500,000330,000,0001396/01/30
95588تهرانخواجه عبداله انصاریآپارتمانرهن163180,000,0001396/01/30
95587تهرانشهرزيبا، شربیانیآپارتمانفروش705,500,000385,000,0001396/01/29
95615گرگانصیاد شیرازیآپارتمانفروش1352,700,000364,000,0001396/01/28
95532تهرانپونک، پنج تنآپارتمانفروش724,300,000310,000,0001396/01/24
95565تهرانکارونآپارتمانفروش683,500,000240,000,0001396/01/24
95570مشهدهاشمیهآپارتمانرهن و اجاره751,000,0005,000,0001396/01/23
95568تالشطاهریآپارتمانفروش981,500,000147,000,0001396/01/23
95546تهرانفرحزاد، ایثار شمالیآپارتمانفروش968,500,000816,000,0001396/01/23
95555تهرانبریانک، گلستانی آپارتمانفروش592,700,000160,000,0001396/01/22
95558کرجمحمدشهر، همایون ویلاآپارتمانفروش1081,500,000162,000,0001396/01/20
95529تهرانصفا، کنارگذر امام علیآپارتمانرهن و اجاره751,000,00040,000,0001396/01/19
95524تهرانوردآورد، اهتشامیآپارتمانفروش70169,000,0001396/01/19
95527تهراندامپزشكیآپارتمانفروش553,700,000205,000,0001396/01/19
95548مشهدقاسم آباد، فلاحیآپارتمانفروش1262,200,000278,000,0001396/01/18
95545شهریارولیعصرآپارتمانفروش1231,500,000185,000,0001396/01/17
95543اردبیلامام خمینی آپارتماناجاره90100,0001396/01/16
95376تهرانریحانیآپارتمانرهن و اجاره871,950,00050,000,0001396/01/15
95520تهراننارمک، سمنگانآپارتمانفروش1906,000,0004,000,000,0001396/01/15
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,0001396/01/15
95507تهرانبلوار فردوس، بهار شمالیآپارتمانرهن و اجاره68900,00045,000,0001396/01/15
95519بابلسرشهید پولاییآپارتمانفروش200500,000100,000,0001396/01/14
95518كاشانطالقانیآپارتمانفروش622,300,000130,000,0001396/01/14
95502شیرازامیرکبیر 35آپارتمانفروش1001,750,000175,000,0001396/01/14
95509شمیراناتقیطریه، چیذرآپارتمانرهن و اجاره951,100,000100,000,0001396/01/13
Page top