جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 25,464 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
78173تهرانپاسدارانآپارتمانفروش2138,500,0001,810,500,0001395/04/20
78172تهرانپاسداران - بوستانآپارتمانفروش14210,000,0001,420,000,0001395/04/20
78171تهرانفردوس غربآپارتمانفروش1225,200,000634,400,0001395/04/20
78170تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش1356,300,000850,500,0001395/04/20
78169تهرانپیج شمیرانآپارتمانفروش734,383,000320,000,0001395/04/20
78168تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش1657,200,0001,188,000,0001395/04/20
78167تهراناقدسیه - سپندآپارتمانفروش1126,800,000761,600,0001395/04/20
78166تهراناقدسیه - فیروز بخش آپارتمانفروش12813,000,0001,664,000,0001395/04/20
78165تهرانباغ فیضآپارتمانفروش1304,000,000520,000,0001395/04/20
78163تهرانازگلآپارتمانفروش13510,500,0001,417,500,0001395/04/20
78162تهرانسازمان برنامه شمالیآپارتمانفروش1304,800,000624,000,0001395/04/20
78161تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1705,000,000850,000,0001395/04/20
78022شهریارفاز یک اندیشه آپارتمانرهن6125,000,0001395/04/19
78021تهرانسیمون بولیوارآپارتمانفروش903,800,000342,000,0001395/04/19
72584تهرانتهران ویلاآپارتمانفروش1284,500,000576,000,0001395/04/19
78036تهرانشهران - كوهسارآپارتمانفروش604,300,000260,000,0001395/04/15
77467تهرانپیامبر مرکزیآپارتمانفروش914,800,000436,800,0001395/04/14
77963کرجفردیسآپارتمانرهن و اجاره69300,00013,000,0001395/04/14
55375قائم شهرخ ساریآپارتمانفروش921,100,000100,000,0001395/04/13
77784کرجفردیس آپارتمانفروش1222,000,000244,000,0001395/04/13
77444تهرانولیعصر - زرتشتآپارتمانفروش2203,900,000858,000,0001395/04/12
77510پردیسپردیسآپارتمانفروش1362,300,000315,000,0001395/04/12
77661قشمشهرک نریمانآپارتمانرهن9025,000,0001395/04/12
77685تهرانخلیج فارسآپارتمانفروش1022,000,000200,000,0001395/04/12
77686رامسربلوار بیست متریآپارتمانفروش802,250,000180,000,0001395/04/12
77747 فیروزکوهشهرک مخابراتآپارتمانفروش1231,200,000150,000,0001395/04/12
77771تهرانرشید شمالیآپارتمانفروش1424,200,000596,000,0001395/04/12
77772تهران خردمند شمالیآپارتمانفروش906,900,000621,000,0001395/04/12
77770تهراناستخرآپارتمانفروش55190,000,000190,000,0001395/04/12
15276لاهیجانخیابان شقایقآپارتمانفروش811,850,000150,000,0001395/04/11
Page top