جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 25,157 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
75627تهرانکامرانیه جنوبیآپارتمانفروش20013,500,0001395/03/16
75629تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش725,500,000396,000,0001395/03/16
75630تهرانفردوس شرقآپارتمانفروش496,125,000300,000,0001395/03/16
75631تهرانکاشانی پورآپارتمانفروش1554,800,000744,000,0001395/03/16
75632تهرانجنت آباد مرکزیآپارتمانفروش713,945,000280,000,0001395/03/16
75633تهرانبلوار شهرزادآپارتمانفروش1188,500,0001,003,000,0001395/03/16
75634تهرانفاطمی - گلهاآپارتمانفروش1606,100,000976,000,0001395/03/16
74979تهرانشهرک ولیعصرآپارتمانفروش571,850,000105,000,0001395/03/13
75332تهرانمرزدارانآپارتمانمعاوضه956,200,000589,000,0001395/03/11
75333تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش1156,500,000747,500,0001395/03/11
75347تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1908,000,0001,520,000,0001395/03/11
75346تهراننیاوران آپارتمانفروش1209,500,0001,140,000,0001395/03/11
75345تهرانولنجک - زوج هاآپارتمانفروش37016,500,0001395/03/11
75344تهراننیاورانآپارتمانفروش888,500,000748,000,0001395/03/11
75343تهراننیاورانآپارتمانمعاوضه1858,500,0001,572,500,0001395/03/11
75342تهرانولنجکآپارتمانفروش16013,000,0002,080,000,0001395/03/11
75341تهرانگیشا - فرد هاآپارتمانفروش926,500,000598,000,0001395/03/11
75340تهرانمرزدارانآپارتمانفروش605,700,000342,000,0001395/03/11
75334تهرانجهان آراآپارتمانفروش1208,500,0001,020,000,0001395/03/11
75335تهرانگیشا - زوج هاآپارتمانفروش1566,200,000967,200,0001395/03/11
75336تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1858,800,0001,628,000,0001395/03/11
75338تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش988,000,000784,000,0001395/03/11
75380رباط کریمبلوار بهزادآپارتمانفروش4602,064,000,0001395/03/11
75422تهرانطرشت شمالیآپارتمانفروش1303,700,000481,000,0001395/03/11
75331تهرانگیشا - زوج هاآپارتمانفروش1597,800,0001,240,200,0001395/03/11
70600تهرانگیشاآپارتمانفروش1276,500,000825,500,0001395/03/10
75191تهراناختیاریهآپارتمانفروش907,000,000630,000,0001395/03/10
75188تهرانآجودانیهآپارتمانفروش12113,000,0001,573,000,0001395/03/10
75219تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش1135,800,000655,400,0001395/03/10
75218تهراندروسآپارتمانفروش26217,000,0004,454,000,0001395/03/10
Page top