جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 25,452 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
79338تهرانصادقیهآپارتمانفروش1054,100,000430,500,0001395/04/29
79337تهرانشهرک محلاتیآپارتمانفروش1305,385,000700,000,0001395/04/29
79335تهرانقلهکآپارتمانفروش1056,000,000630,000,0001395/04/29
79334تهرانفاطمیآپارتمانفروش1527,600,0001,155,200,0001395/04/29
79332تهرانعباس آبادآپارتمانفروش806,000,0001395/04/29
79330تهرانفرید افشارآپارتمانفروش1258,500,0001,062,500,0001395/04/29
79328تهرانطرشت شمالیآپارتمانفروش814,000,000324,000,0001395/04/29
79327تهرانصادقیهآپارتمانفروش1006,700,000670,000,0001395/04/29
79326تهرانبلور شهداآپارتمانفروش160کارشناسیکارشناسی1395/04/29
79325تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش1478,500,0001,249,500,0001395/04/29
79324تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش1248,000,000992,000,0001395/04/29
79323تهرانشهرک نفتآپارتمانفروش1125,500,000616,000,0001395/04/29
79322تهرانسوهانکآپارتمانفروش1476,800,000999,600,0001395/04/29
79321تهرانسهروردی - آپاداناآپارتمانفروش1328,300,0001,095,600,0001395/04/29
79202تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1325,500,000726,000,0001395/04/28
79201تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1107,800,000858,000,0001395/04/28
79200تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش13315,000,0001,995,000,0001395/04/28
79198تهرانبلوار شهرزادآپارتمانفروش1425,300,000752,600,0001395/04/28
79197تهرانساقدوشآپارتمانفروش1157,800,000897,000,0001395/04/28
79196تهراندولتآپارتمانفروش16411,000,0001,804,000,0001395/04/28
79195تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1459,500,0001,377,500,0001395/04/28
79194تهرانزعفرانیه - پسیانآپارتمانفروش20011,500,0002,300,000,0001395/04/28
79193تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش12316,000,0001,968,000,0001395/04/28
79192تهرانپاسداران - بهستانآپارتمانفروش10310,679,0001,100,000,0001395/04/28
79191تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش16018,000,0001395/04/28
79190تهرانبلوار فردوس آپارتمانفروش1835,000,000915,000,0001395/04/28
79189تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش986,000,000588,000,0001395/04/28
79188تهرانازگلآپارتمانفروش1358,000,0001,080,000,0001395/04/28
79187تهراناقدسیهآپارتمانفروش90695,000,0001395/04/28
79186تهرانآجودانیهآپارتمانفروش8010,500,000840,000,0001395/04/28
Page top