جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 24,992 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
75654تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1147,000,000798,000,0001395/03/16
75655تهرانکرمان جنوبیآپارتمانفروش584,130,000240,000,0001395/03/16
75659تهران8 متري وليعصرآپارتمانفروش633,300,000208,000,0001395/03/16
75641تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش1566,900,0001,076,400,0001395/03/16
75642تهراننفت شمالیآپارتمانفروش11514,000,0001,640,000,0001395/03/16
75644تهرانآجودانیهآپارتمانفروش10513,000,0001,365,000,0001395/03/16
75645تهراندزآشیبآپارتمانفروش1457,000,0001,015,000,0001395/03/16
75646تهرانبلوار اندرزگوآپارتمانفروش1359,500,0001,282,500,0001395/03/16
75647تهراناقدسیهآپارتمانفروش18313,500,0002,470,500,0001395/03/16
75640تهرانپاسداران - گلستانآپارتمانفروش10015,500,0001,550,000,0001395/03/16
75639تهرانهاشم ازگلیآپارتمانفروش17010,500,0001,785,000,0001395/03/16
75638تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1506,000,000900,000,0001395/03/16
75637تهرانشمس آبادآپارتمانفروش606,000,000360,000,0001395/03/16
75635تهرانبلوار کشاورزآپارتمانفروش714,015,000285,000,0001395/03/16
75636تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش1206,500,000780,000,0001395/03/16
75627تهرانکامرانیه جنوبیآپارتمانفروش20013,500,0001395/03/16
75629تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش725,500,000396,000,0001395/03/16
75630تهرانفردوس شرقآپارتمانفروش496,125,000300,000,0001395/03/16
75631تهرانکاشانی پورآپارتمانفروش1554,800,000744,000,0001395/03/16
75632تهرانجنت آباد مرکزیآپارتمانفروش713,945,000280,000,0001395/03/16
75633تهرانبلوار شهرزادآپارتمانفروش1188,500,0001,003,000,0001395/03/16
75634تهرانفاطمی - گلهاآپارتمانفروش1606,100,000976,000,0001395/03/16
74979تهرانشهرک ولیعصرآپارتمانفروش571,850,000105,000,0001395/03/13
75332تهرانمرزدارانآپارتمانمعاوضه956,200,000589,000,0001395/03/11
75333تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش1156,500,000747,500,0001395/03/11
75347تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1908,000,0001,520,000,0001395/03/11
75346تهراننیاوران آپارتمانفروش1209,500,0001,140,000,0001395/03/11
75345تهرانولنجک - زوج هاآپارتمانفروش37016,500,0001395/03/11
75344تهراننیاورانآپارتمانفروش888,500,000748,000,0001395/03/11
75343تهراننیاورانآپارتمانمعاوضه1858,500,0001,572,500,0001395/03/11
Page top