جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 25,239 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
79687تهراندروسآپارتمانفروش1118,560,000950,000,0001395/05/02
79686تهراندولتآپارتمانفروش8010,000,000800,000,0001395/05/02
79685تهراندولت - کیکاوسآپارتمانفروش1208,700,0001,044,000,0001395/05/02
79684تهرانخسرو جنوبیآپارتمانفروش973,402,000330,000,0001395/05/02
79683تهرانستارخان - شادمانآپارتمانفروش1153,260,000375,000,0001395/05/02
79682تهرانپاسداران - گلستانآپارتمانفروش1068,000,000848,000,0001395/05/02
79681تهرانبلوار کمالیآپارتمانفروش1306,800,000884,000,0001395/05/02
79680تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش763,947,000300,000,0001395/05/02
79679تهرانپاسدارانآپارتمانفروش1177,000,0001395/05/02
79678تهرانآجودانیهآپارتمانفروش1208,000,000960,000,0001395/05/02
79677تهرانآجودانیهآپارتمانفروش856,500,000552,500,0001395/05/02
79675تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1256,700,000837,500,0001395/05/02
79676تهراناقدسیهآپارتمانفروش1467,500,0001,095,000,0001395/05/02
79674تهرانفردوس غربآپارتمانفروش803,125,000250,000,0001395/05/02
79673تهرانفردوس شرقآپارتمانفروش1204,600,000552,000,0001395/05/02
79672تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1063,633,000385,000,0001395/05/02
79671تهرانباغ فیضآپارتمانفروش1224,500,000549,000,0001395/05/02
79670تهرانباغ فیضآپارتمانفروش1104,600,000506,000,0001395/05/02
79669تهراناراجآپارتمانفروش1751,662,500,0001395/05/02
79668تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش261کارشناسیکارشناسی1395/05/02
79667تهرانشهر زیباآپارتمانفروش1453,100,000449,500,0001395/05/02
79666تهرانسازمان شمالیآپارتمانفروش943,830,000360,000,0001395/05/02
79665تهراندبستانآپارتمانفروش1056,500,000682,500,0001395/05/02
79664تهرانظفرآپارتمانفروش858,000,000680,000,0001395/05/02
79663تهرانظفرآپارتمانفروش856,000,000510,000,0001395/05/02
79662تهرانصادقیهآپارتمانفروش845,000,000420,000,0001395/05/02
79661تهران200 دستگاهآپارتمانفروش1444,800,000691,200,0001395/05/02
79658تهرانشهرک غربآپارتمانمعاوضه1203,000,0001395/05/01
79656اصفهانارغوانیهآپارتمانرهن و اجاره1206,500,000550,0001395/05/01
79652تهرانسیدخندانآپارتمانفروش854,200,000357,000,0001395/05/01
Page top