جستجوی فروش و رهن و اجاره آپارتمان تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 26,559 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
85849تهراناراجآپارتمانفروش956,500,000617,500,0001395/07/04
85904تهرانجردن - ناهیدآپارتمانرهن و اجاره1258,000,00050,000,0001395/07/04
85901تهرانبلوار صباآپارتمانرهن و اجاره1807,500,00030,000,0001395/07/04
85910تهرانتجریشآپارتمانرهن و اجاره803,000,00050,000,0001395/07/04
85847تهرانازگلآپارتمانفروش1107,000,000770,000,0001395/07/04
85894تهرانگل نبیآپارتمانرهن و اجاره853,000,00050,000,0001395/07/04
85889تهرانبلوار کاوهآپارتمانرهن و اجاره803,200,00040,000,0001395/07/04
85873تهرانازگل - گلچینآپارتمانرهن و اجاره1002,000,00080,000,0001395/07/04
85804تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش2409,500,0002,280,000,0001395/07/04
85858تهرانپاسدارانآپارتمانفروش1149,500,0001395/07/04
85850تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش907,500,000675,000,0001395/07/04
85843تهراناقدسیهآپارتمانفروش18513,700,0002,534,500,0001395/07/04
85914تهراندیباجی شمالیآپارتمانرهن و اجاره2508,000,000100,000,0001395/07/04
85912تهراندیباجی جنوبیآپارتمانرهن و اجاره1753,500,00080,000,0001395/07/04
85863تهرانالهیهآپارتمانرهن و اجاره1507,500,00050,000,0001395/07/04
85840تهرانالهیهآپارتمانفروش33725,000,0008,425,000,0001395/07/04
85820تهرانجردن - ارمغانآپارتمانفروش2508,800,0002,200,000,0001395/07/04
85805تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1009,500,000950,000,0001395/07/04
85877تهرانکاشانی - گلهاآپارتمانرهن و اجاره1172,500,00060,000,0001395/07/04
85861تهرانسیندخت شمالیآپارتمانرهن و اجاره1202,800,00030,000,0001395/07/04
85826تهرانتابان غربیآپارتمانفروش1278,200,0001,041,400,0001395/07/04
85823تهرانجهان کودکآپارتمانفروش1707,300,0001,241,000,0001395/07/04
85810تهراندولتآپارتمانفروش808,500,000680,000,0001395/07/04
85791تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش1506,660,0001,000,000,0001395/07/04
85862تهرانالهیهآپارتمانرهن و اجاره2157,000,000500,000,0001395/07/04
85860تهرانکارگر شمالیآپارتمانرهن و اجاره705,000,0005,000,0001395/07/04
85821تهرانجردنآپارتمانفروش2706,500,0001,755,000,0001395/07/04
85846تهرانازگلآپارتمانفروش1107,000,000770,000,0001395/07/04
85809تهراندولتآپارتمانفروش56012,000,0006,720,000,0001395/07/04
85857تهرانهرویآپارتمانفروش764,100,000310,000,0001395/07/04
Page top