جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 25,259 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
80611تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش855,000,000425,000,0001395/05/13
80610تهراندبستانآپارتمانفروش813,750,000303,750,0001395/05/13
80609تهراندبستانآپارتمانفروش1004,500,000450,000,0001395/05/13
80608تهرانسوهانکآپارتمانفروش875,500,000478,500,0001395/05/13
80607تهرانسوهانکآپارتمانفروش724,513,000325,000,0001395/05/13
80606تهرانسهروردیآپارتمانفروش1207,000,000840,000,0001395/05/13
80605تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش1208,050,000966,000,0001395/05/13
80594تهرانكارونآپارتمانفروش7003,100,000280,000,0001395/05/12
80549کرجذوب آهنآپارتمانپیش فروش1,0002,200,000280,000,0001395/05/12
80481تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1178,900,0001,041,300,0001395/05/12
80480تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش12814,500,0001,856,000,0001395/05/12
80479تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش16312,270,0002,000,000,0001395/05/12
80477تهرانالهیهآپارتمانفروش23714,000,0003,318,000,0001395/05/12
80476تهرانپاسداران - ساقدوشآپارتمانفروش1569,000,0001,404,000,0001395/05/12
80475تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش2079,000,0001,863,000,0001395/05/12
80474تهراندولت - کیکاوسآپارتمانفروش878,620,000750,000,0001395/05/12
80473تهرانباغ فردوسآپارتمانفروش21016,500,0003,465,000,0001395/05/12
80472تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش905,000,000450,000,0001395/05/12
80471تهرانآجودانیهآپارتمانفروش1108,700,0001395/05/12
80468تهرانالهیه - گلنارآپارتمانفروش19617,000,0003,332,000,0001395/05/12
80467تهرانازگلآپارتمانفروش1556,451,0001,000,000,0001395/05/12
80466تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش1135,000,000565,000,0001395/05/12
80464تهرانجنت آبادآپارتمانفروش1105,700,000627,000,0001395/05/12
80462تهرانستارخانآپارتمانفروش1105,000,000550,000,0001395/05/12
80461تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1208,000,000960,000,0001395/05/12
80459تهرانتجریشآپارتمانفروش2276,500,0001395/05/12
80457تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1507,500,0001395/05/12
80456تهرانزعفرانیه - آصفآپارتمانفروش18211,000,0002,002,000,0001395/05/12
80454تهرانشهید عراقیآپارتمانفروش1685,500,000924,000,0001395/05/12
80453تهراناقدسیهآپارتمانفروش1105,909,000650,000,0001395/05/12
Page top