جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 26,279 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
85800تهرانسعادت آبادآپارتمانپیش فروش12012,800,0001,536,000,0001395/07/04
85895تهرانبلوار شهرزادآپارتمانرهن و اجاره1402,500,00050,000,0001395/07/04
85915تهراندیباجی شمالیآپارتمانرهن و اجاره1144,000,00070,000,0001395/07/04
85866تهرانفیروزبخشآپارتمانرهن و اجاره1413,500,00080,000,0001395/07/04
85864تهرانالهیهآپارتمانرهن و اجاره32017,000,00060,000,0001395/07/04
85811تهراندولتآپارتمانفروش1429,000,0001,278,000,0001395/07/04
85859تهرانپاسدارانآپارتمانفروش1189,500,0001,121,000,0001395/07/04
85916تهراندولت - نشاطآپارتمانرهن6080,000,0001395/07/04
85841تهرانالهیهآپارتمانفروش21015,000,0003,150,000,0001395/07/04
85911تهرانتجریشآپارتمانرهن و اجاره1203,000,00040,000,0001395/07/04
85897تهرانپاسدارانآپارتمانرهن145330,000,0001395/07/04
85822تهرانجردنآپارتمانفروش15410,000,0001,540,000,0001395/07/04
85879تهرانجردن - بابکآپارتمانرهن و اجاره653,000,00020,000,0001395/07/04
85908تهرانتجریشآپارتمانرهن و اجاره1785,000,00050,000,0001395/07/04
85848تهرانهاشم ازگلیآپارتمانفروش10010,500,0001,050,000,0001395/07/04
85849تهراناراجآپارتمانفروش956,500,000617,500,0001395/07/04
85904تهرانجردن - ناهیدآپارتمانرهن و اجاره1258,000,00050,000,0001395/07/04
85901تهرانبلوار صباآپارتمانرهن و اجاره1807,500,00030,000,0001395/07/04
85910تهرانتجریشآپارتمانرهن و اجاره803,000,00050,000,0001395/07/04
85847تهرانازگلآپارتمانفروش1107,000,000770,000,0001395/07/04
85894تهرانگل نبیآپارتمانرهن و اجاره853,000,00050,000,0001395/07/04
85896تهرانپاسدارانآپارتمانرهن100180,000,0001395/07/04
85889تهرانبلوار کاوهآپارتمانرهن و اجاره803,200,00040,000,0001395/07/04
85873تهرانازگل - گلچینآپارتمانرهن و اجاره1002,000,00080,000,0001395/07/04
85804تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش2409,500,0002,280,000,0001395/07/04
85858تهرانپاسدارانآپارتمانفروش1149,500,0001395/07/04
85888تهرانپارک ملتآپارتمانرهن175400,000,0001395/07/04
85850تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش907,500,000675,000,0001395/07/04
85843تهراناقدسیهآپارتمانفروش18513,700,0002,534,500,0001395/07/04
85914تهراندیباجی شمالیآپارتمانرهن و اجاره2508,000,000100,000,0001395/07/04
Page top