جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 25,464 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
82175تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانفروش141کارشناسیکارشناسی1395/05/26
82174تهرانپاسدارانآپارتمانفروش15011,700,0001,755,000,0001395/05/26
82173تهرانفرخی یزدیآپارتمانفروش1368,800,0001,196,800,0001395/05/26
82172تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش1035,350,000551,050,0001395/05/26
82171تهرانفردوس غربآپارتمانفروش865,200,000447,200,0001395/05/26
82170تهرانازگلآپارتمانفروش1438,500,0001,215,500,0001395/05/26
82169تهرانشاهین شمالیآپارتمانفروش1355,300,000715,500,0001395/05/26
82168تهرانجنت آبادآپارتمانفروش723,600,000259,200,0001395/05/26
82167تهراندارآبادآپارتمانفروش935,161,000480,000,0001395/05/26
82166تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش804,200,000336,000,0001395/05/26
82165تهرانخسرو جنوبیآپارتمانفروش1285,600,000716,800,0001395/05/26
82164تهرانستارخانآپارتمانفروش793,544,000280,000,0001395/05/26
82163تهرانستارخانآپارتمانفروش855,500,000467,500,0001395/05/26
82162تهرانپونکآپارتمانفروش1305,500,000715,000,0001395/05/26
82161تهرانسیمون بولیوارآپارتمانفروش1154,200,000483,000,0001395/05/26
82160تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش95کارشناسیکارشناسی1395/05/26
82159تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش1273,800,000482,600,0001395/05/26
82158تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش994,800,000475,200,0001395/05/26
82157تهرانانقلابآپارتمانفروش903,600,000324,000,0001395/05/26
82156تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1351,800,0001,800,0001395/05/26
82155تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش884,886,000430,000,0001395/05/26
82153تهرانسازمان شمالیآپارتمانفروش1145,614,000640,000,0001395/05/26
82152تهرانشهر زیباآپارتمانفروش905,000,000450,000,0001395/05/26
75026کرجفردیسآپارتمانفروش6995,000,0001395/05/25
82038تهرانشهرک غربآپارتمانفروش107کارشناسیکارشناسی1395/05/25
82037تهراننیاورانآپارتمانفروش10010,000,0001,000,000,0001395/05/25
82036تهراننیاورانآپارتمانفروش1408,500,0001,190,000,0001395/05/25
82035تهرانمنظریهآپارتمانفروش20012,000,0001395/05/25
82034تهرانولنجکآپارتمانفروش36030,000,0001395/05/25
82032تهرانولنجکآپارتمانفروش10214,000,0001,428,000,0001395/05/25
Page top