جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 26,279 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
86254تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن90160,000,0001395/07/06
86253تهرانبلوار دریاآپارتمانرهن و اجاره1623,500,000200,000,0001395/07/06
86252تهرانبلوار شهرداریآپارتمانرهن و اجاره1183,000,00030,000,0001395/07/06
86251تهرانحبیب اللهیآپارتمانرهن و اجاره1302,000,00050,000,0001395/07/06
86250تهرانستارخانآپارتمانرهن و اجاره1101,000,00025,000,0001395/07/06
86249تهرانپاتریسآپارتمانرهن و اجاره881,500,00060,000,0001395/07/06
86248تهرانهمایونشهر جنوبیآپارتمانرهن و اجاره681,500,00040,000,0001395/07/06
86247تهرانشادمهرآپارتمانرهن و اجاره1351,450,00050,000,0001395/07/06
86234تهرانزعفرانیهآپارتمانرهن و اجاره1566,000,000100,000,0001395/07/06
86232تهرانزعفرانیهآپارتمانرهن و اجاره902,000,00070,000,0001395/07/06
86245تهرانصرافهای شمالیآپارتمانرهن و اجاره842,500,00025,000,0001395/07/06
86243تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن و اجاره2204,500,000200,000,0001395/07/06
86244تهرانمیدان کاجآپارتمانرهن و اجاره1007,000,000200,000,0001395/07/06
86235تهرانزعفرانیهآپارتمانرهن و اجاره1307,500,00050,000,0001395/07/06
86242تهرانیکم دریان نوآپارتمانرهن و اجاره2222,000,000100,000,0001395/07/06
86241تهراندزآشیبآپارتمانرهن و اجاره2203,500,000100,000,0001395/07/06
86239تهراندولتآپارتمانرهن و اجاره1254,000,00060,000,0001395/07/06
86237تهراندولتآپارتمانرهن و اجاره2005,000,000100,000,0001395/07/06
86236تهراندستور جنوبیآپارتمانرهن و اجاره2204,500,000100,000,0001395/07/06
86233تهرانمقدس اردبیلیآپارتمانرهن و اجاره1626,000,000150,000,0001395/07/06
86230تهرانزعفرانیه - آصفآپارتمانرهن و اجاره26020,000,000200,000,0001395/07/06
86231تهرانزغفرانیهآپارتمانرهن و اجاره1854,000,000200,000,0001395/07/06
86229تهرانزعفرانیهآپارتمانرهن و اجاره1803,000,000250,000,0001395/07/06
86224تهرانپارک پلیسآپارتمانرهن و اجاره982,000,00025,000,0001395/07/06
86217تهرانجردنآپارتمانرهن و اجاره3005,000,0001,000,000,0001395/07/06
86219تهرانشهرک آزادیآپارتمانرهن و اجاره58270,00035,000,0001395/07/06
86216تهرانجردنآپارتمانرهن و اجاره1007,500,00050,000,0001395/07/06
86215تهرانجردنآپارتمانرهن و اجاره1805,000,000500,000,0001395/07/06
86220تهرانستارخانآپارتمانرهن210200,000,0001395/07/06
86207تهرانساقدوشآپارتمانرهن و اجاره1203,500,00050,000,0001395/07/06
Page top