جستجوی فروش و رهن و اجاره آپارتمان تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 26,566 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
86887تهراندیباجی شمالیآپارتمانرهن و اجاره2507,000,000100,000,0001395/07/15
86886تهرانزرتشت غربیآپارتمانرهن و اجاره99550,00065,000,0001395/07/15
86880تهرانجمشیدیهآپارتمانرهن و اجاره1404,500,00050,000,0001395/07/15
86879تهرانشهرک مبعثآپارتمانرهن و اجاره751,100,00040,000,0001395/07/15
86878تهرانشاهین شمالیآپارتمانرهن و اجاره801,000,00050,000,0001395/07/15
86874تهرانپاسدارانآپارتمانرهن و اجاره123700,000170,000,0001395/07/15
86866تهرانجردنآپارتمانرهن و اجاره1214,000,00050,000,0001395/07/15
86862تهرانازگلآپارتمانرهن و اجاره1514,000,00040,000,0001395/07/15
86859تهرانالهیهآپارتمانرهن و اجاره2008,000,000200,000,0001395/07/15
86875تهرانهرویآپارتمانرهن و اجاره2504,000,00030,000,0001395/07/15
86865تهرانکاشانی - کیهانآپارتمانرهن و اجاره170500,000160,000,0001395/07/15
86857تهرانکارگر شمالیآپارتمانرهن و اجاره1633,500,000100,000,0001395/07/15
86872تهرانبلوار عدلآپارتمانرهن و اجاره701,000,00050,000,0001395/07/15
86873تهرانسردار شمالیآپارتمانرهن و اجاره140400,000120,000,0001395/07/15
86871تهرانپونکآپارتمانرهن و اجاره70900,00050,000,0001395/07/15
86864تهرانبلوار تعاونآپارتمانرهن و اجاره62600,00030,000,0001395/07/15
86860تهرانشهرک قائمآپارتمانرهن و اجاره1652,300,000100,000,0001395/07/15
86858تهرانکارگر شمالیآپارتمانرهن و اجاره1131,500,00070,000,0001395/07/15
86781تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن و اجاره1152,800,00040,000,0001395/07/14
86806تهرانشهرک غربآپارتمانرهن و اجاره1102,500,00050,000,0001395/07/14
86855تهراننیاورانآپارتمانرهن و اجاره1155,500,00010,000,0001395/07/14
86854تهرانجمال آبادآپارتمانرهن و اجاره701,650,00085,000,0001395/07/14
86851تهرانساقدوشآپارتمانرهن و اجاره1055,000,00080,000,0001395/07/14
86850تهرانخردمند شمالیآپارتمانرهن و اجاره1171,900,00025,000,0001395/07/14
86842تهرانگاندیآپارتمانرهن و اجاره802,900,00040,000,0001395/07/14
86840تهرانمیدان ملتآپارتمانرهن و اجاره961,500,00030,000,0001395/07/14
86839تهراناستاد حسن بناآپارتمانرهن و اجاره681,200,00020,000,0001395/07/14
86836تهرانمطهریآپارتمانرهن و اجاره852,200,00040,000,0001395/07/14
86838تهرانمرزدارانآپارتمانرهن و اجاره781,700,00030,000,0001395/07/14
86831تهراننفت شمالیآپارتمانرهن و اجاره1583,200,000110,000,0001395/07/14
Page top