جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 25,464 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
83122تهرانیوسف آبادآپارتمانرهن و اجاره1501,000,000100,000,0001395/06/03
83118تهرانهرویآپارتمانرهن و اجاره1052,200,00080,000,0001395/06/03
83117تهرانهفت تیرآپارتمانرهن و اجاره1382,000,00045,000,0001395/06/03
83116تهرانهفت تیرآپارتمانرهن و اجاره1703,200,00020,000,0001395/06/03
83114تهرانمطهریآپارتمانرهن و اجاره941,500,00070,000,0001395/06/03
83112تهرانمرزدارانآپارتمانرهن و اجاره188900,000250,000,0001395/06/03
83111تهرانمرزدارانآپارتمانرهن و اجاره1002,300,00030,000,0001395/06/03
83110تهرانمرزدارانآپارتمانرهن و اجاره1703,500,00040,000,0001395/06/03
83109تهرانمرزدارانآپارتمانرهن و اجاره831,000,00060,000,0001395/06/03
83107تهرانگیشاآپارتمانرهن و اجاره1002,500,000100,000,0001395/06/03
83106تهرانگیشاآپارتمانرهن و اجاره1362,500,000100,000,0001395/06/03
83105تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن و اجاره1333,500,00050,000,0001395/06/03
83104تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن و اجاره1123,000,00030,000,0001395/06/03
83103تهرانشهرک پاسارگادآپارتمانرهن112180,000,0001395/06/03
83102تهرانقیطریهآپارتمانرهن و اجاره953,000,00070,000,0001395/06/03
83100تهرانقیطریهآپارتمانرهن و اجاره1184,000,00050,000,0001395/06/03
83099تهرانسردار جنگلآپارتمانرهن و اجاره63920,00040,000,0001395/06/03
83098تهرانقلهکآپارتمانرهن و اجاره127کارشناسیکارشناسی1395/06/03
83097تهرانستارخان - بهبودیآپارتمانرهن و اجاره1501,500,00050,000,0001395/06/03
83096تهرانفرمانیهآپارتمانرهن و اجاره1606,000,00060,000,0001395/06/03
83095تهرانجبیب اللهیآپارتمانرهن و اجاره1351,600,00040,000,0001395/06/03
83093تهرانستارخان - شادمانآپارتمانرهن و اجاره1351,800,00030,000,0001395/06/03
83091تهرانزنجان شمالیآپارتمانرهن و اجاره1101,200,00040,000,0001395/06/03
83089تهرانظفرآپارتمانرهن و اجاره752,800,00025,000,0001395/06/03
83088تهرانشهرک غربآپارتمانرهن و اجاره1363,500,00060,000,0001395/06/03
83087تهرانشهرک غربآپارتمانرهن و اجاره1313,500,00040,000,0001395/06/03
83086تهرانشهرک غربآپارتمانرهن و اجاره601,500,00020,000,0001395/06/03
83085تهرانشهرک غربآپارتمانرهن و اجاره1443,200,00040,000,0001395/06/03
83083تهرانصادقیهآپارتمانرهن و اجاره100500,00075,000,0001395/06/03
83081تهرانشهرک ژاندارمریآپارتمانرهن و اجاره1862,000,00080,000,0001395/06/03
Page top