جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 25,137 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
82856تهرانبلوار فردوس غربآپارتمانفروش1155,300,000609,500,0001395/06/02
82855تهراناقدسیهآپارتمانفروش1306,500,000845,000,0001395/06/02
82854تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1406,300,000882,000,0001395/06/02
82853تهرانسیمون بولیوارآپارتمانفروش2353,500,000822,500,0001395/06/02
82852تهرانازگلآپارتمانفروش14612,000,0001,752,000,0001395/06/02
82851تهرانازگلآپارتمانفروش856,235,000530,000,0001395/06/02
82850تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش1369,000,0001,224,000,0001395/06/02
82849تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش1006,000,000600,000,0001395/06/02
82848تهرانکاشانی - اباذرآپارتمانفروش1627,700,0001,247,400,0001395/06/02
82847تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1536,000,000918,000,0001395/06/02
82846تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش1785,200,000925,600,0001395/06/02
82845تهرانفاطمیآپارتمانرهن و اجاره751,700,00030,000,0001395/06/02
82844تهراننیاورانآپارتمانرهن و اجاره2005,000,000100,000,0001395/06/01
82843تهرانولنجکآپارتمانرهن و اجاره60015,000,000200,000,0001395/06/01
82842تهراننیاورانآپارتمانرهن و اجاره954,000,00020,000,0001395/06/01
82841تهرانولنجکآپارتمانرهن و اجاره1406,000,00050,000,0001395/06/01
82840تهرانمنظیریهآپارتمانرهن و اجاره2005,000,000100,000,0001395/06/01
82839تهرانیوسف آبادآپارتمانرهن و اجاره641,650,00050,000,0001395/06/01
82838تهرانیوسف آبادآپارتمانرهن و اجاره1002,000,00030,000,0001395/06/01
82837تهرانیوسف آبادآپارتمانرهن و اجاره1152,700,000100,000,0001395/06/01
82836تهراننارمکآپارتمانرهن و اجاره1101,500,00030,000,0001395/06/01
82835تهراننارمکآپارتمانرهن و اجاره126300,000200,000,0001395/06/01
82833تهرانمیردامادآپارتمانرهن و اجاره1053,000,00080,000,0001395/06/01
82832تهرانمطهریآپارتمانرهن و اجاره2154,000,00030,000,0001395/06/01
82831تهرانمطهریآپارتمانرهن و اجاره702,800,00060,000,0001395/06/01
82830تهرانمطهریآپارتمانرهن و اجاره852,000,00025,000,0001395/06/01
82828تهرانمرزدارانآپارتمانرهن و اجاره601,600,00020,000,0001395/06/01
82827تهرانگیشاآپارتمانرهن و اجاره601,200,00020,000,0001395/06/01
82826تهرانگاندیآپارتمانرهن و اجاره1352,500,000100,000,0001395/06/01
82825تهرانکریمخانآپارتمانرهن7090,000,0001395/06/01
Page top