جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 26,382 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
86943تهراننیاورانآپارتمانرهن و اجاره751,700,00030,000,0001395/07/15
86945تهرانولنجکآپارتمانرهن و اجاره753,500,00050,000,0001395/07/15
86784تهرانتهرانپارسآپارتمانرهن و اجاره95900,00065,000,0001395/07/15
86801تهرانبلوار خوردینآپارتمانرهن و اجاره1603,400,00050,000,0001395/07/15
86941تهراننیاورانآپارتمانرهن و اجاره1103,800,00080,000,0001395/07/15
86946تهرانولنجکآپارتمانرهن و اجاره904,200,00040,000,0001395/07/15
86944تهرانولنجکآپارتمانرهن و اجاره100کارشناسیکارشناسی1395/07/15
86938تهرانقیطریهآپارتمانرهن و اجاره1051,000,000150,000,0001395/07/15
86936تهرانقیطریهآپارتمانرهن و اجاره1506,000,00060,000,0001395/07/15
86935تهرانمیدان نداآپارتمانرهن و اجاره904,000,00050,000,0001395/07/15
86934تهرانقیطریه جنوبیآپارتمانرهن و اجاره70900,00090,000,0001395/07/15
86932تهرانفرمانیهآپارتمانرهن90175,000,0001395/07/15
86931تهرانسلیمی شمالیآپارتمانرهن و اجاره1403,000,00015,000,0001395/07/15
86930تهرانفرمانیهآپارتمانرهن و اجاره22010,000,000130,000,0001395/07/15
86927تهرانفرشتهآپارتمانرهن و اجاره1125,500,00060,000,0001395/07/15
86928تهرانفرشتهآپارتمانرهن و اجاره1104,000,000100,000,0001395/07/15
86929تهرانبلوار اندرزگوآپارتمانرهن و اجاره2705,500,000170,000,0001395/07/15
86926تهرانمیدان گلهاآپارتمانرهن و اجاره651,000,00060,000,0001395/07/15
86923تهرانمیرزای شیرازیآپارتمانرهن130130,000,0001395/07/15
86922تهرانبلوار آرشآپارتمانرهن و اجاره732,500,00020,000,0001395/07/15
86921تهرانبلوار صالحیآپارتمانرهن و اجاره701,000,00020,000,0001395/07/15
86916تهرانشمس آبادآپارتمانرهن و اجاره1602,000,000200,000,0001395/07/15
86913تهرانشهرک غربآپارتمانرهن و اجاره601,700,00030,000,0001395/07/15
86911تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن و اجاره852,500,00050,000,0001395/07/15
86910تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن و اجاره1181,500,00080,000,0001395/07/15
86909تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن و اجاره1353,500,00050,000,0001395/07/15
86907تهرانزعفرانیه - آصفآپارتمانرهن و اجاره1704,500,000150,000,0001395/07/15
86905تهرانسازمان آبآپارتمانرهن و اجاره100300,00075,000,0001395/07/15
86904تهرانحبیب اللهیآپارتمانرهن و اجاره701,200,00050,000,0001395/07/15
86899تهرانسردار شمالیآپارتمانرهن و اجاره751,200,00020,000,0001395/07/15
Page top