جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 25,259 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
83087تهرانشهرک غربآپارتمانرهن و اجاره1313,500,00040,000,0001395/06/03
83086تهرانشهرک غربآپارتمانرهن و اجاره601,500,00020,000,0001395/06/03
83085تهرانشهرک غربآپارتمانرهن و اجاره1443,200,00040,000,0001395/06/03
83083تهرانصادقیهآپارتمانرهن و اجاره100500,00075,000,0001395/06/03
83081تهرانشهرک ژاندارمریآپارتمانرهن و اجاره1862,000,00080,000,0001395/06/03
83080تهرانشهرک ژاندارمریآپارتمانرهن و اجاره5181,000,000100,000,0001395/06/03
83078تهرانسیدخندانآپارتمانرهن و اجاره701,500,00025,000,0001395/06/03
83075تهرانشادمانآپارتمانرهن6750,000,0001395/06/03
83074تهرانمقدس اردبیلیآپارتمانرهن و اجاره1304,500,00050,000,0001395/06/03
83073تهراندستور جنوبیآپارتمانرهن و اجاره1305,500,00010,000,0001395/06/03
83072تهراندروسآپارتمانرهن و اجاره1103,000,00050,000,0001395/06/03
83070تهراندروسآپارتمانرهن103270,000,0001395/06/03
83069تهرانجنت آباد مرکزیآپارتمانرهن و اجاره641,000,00040,000,0001395/06/03
83068تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانرهن و اجاره931,500,00050,000,0001395/06/03
83067تهرانتهرانپارس - بهارآپارتمانرهن95100,000,0001395/06/03
83066تهرانتهرانپارس - بهارآپارتمانرهن و اجاره851,500,00035,000,0001395/06/03
83065تهرانتهرانپارسآپارتمانرهن و اجاره671,500,00040,000,0001395/06/03
83064تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن و اجاره1304,500,00080,000,0001395/06/03
83063تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن و اجاره1608,500,00080,000,0001395/06/03
83062تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن و اجاره952,700,00070,000,0001395/06/03
83061تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن و اجاره1503,000,00050,000,0001395/06/03
83060تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن و اجاره1255,700,000170,000,0001395/06/03
83058تهراناختیاریه شمالیآپارتمانرهن و اجاره902,000,00080,000,0001395/06/03
83056تهرانازگلآپارتمانرهن و اجاره1907,000,000100,000,0001395/06/03
83055تهرانسازمان شمالیآپارتمانرهن و اجاره1503,000,00060,000,0001395/06/03
83054تهرانستارخان - بهبودیآپارتمانرهن86100,000,0001395/06/03
83051تهرانساقدوشآپارتمانرهن و اجاره1031,800,00075,000,0001395/06/03
83050تهرانپاسدارانآپارتمانرهن و اجاره802,500,00030,000,0001395/06/03
83048تهرانسازمان جنوبیآپارتمانرهن و اجاره751,500,00025,000,0001395/06/03
83047تهرانبلوار آلالهآپارتمانرهن8580,000,0001395/06/03
Page top