جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 24,904 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
82832تهرانمطهریآپارتمانرهن و اجاره2154,000,00030,000,0001395/06/01
82831تهرانمطهریآپارتمانرهن و اجاره702,800,00060,000,0001395/06/01
82830تهرانمطهریآپارتمانرهن و اجاره852,000,00025,000,0001395/06/01
82828تهرانمرزدارانآپارتمانرهن و اجاره601,600,00020,000,0001395/06/01
82827تهرانگیشاآپارتمانرهن و اجاره601,200,00020,000,0001395/06/01
82826تهرانگاندیآپارتمانرهن و اجاره1352,500,000100,000,0001395/06/01
82825تهرانکریمخانآپارتمانرهن7090,000,0001395/06/01
82824تهرانکامرانیه جنوبیآپارتمانرهن و اجاره1503,500,00080,000,0001395/06/01
82823تهرانقیطریهآپارتمانرهن و اجاره1074,500,00060,000,0001395/06/01
82822تهرانقیطریهآپارتمانرهن و اجاره1756,000,00050,000,0001395/06/01
82821تهرانقیطریهآپارتمانرهن و اجاره1503,200,00060,000,0001395/06/01
82820تهرانقیطریهآپارتمانرهن و اجاره1304,300,00083,000,0001395/06/01
82819تهرانفرمانیهآپارتمانرهن و اجاره2707,500,000110,000,0001395/06/01
82818تهرانفرمانیهآپارتمانرهن164340,000,0001395/06/01
82816تهرانفرمانیهآپارتمانرهن و اجاره2509,000,000200,000,0001395/06/01
82815تهرانفرمانیهآپارتمانرهن و اجاره2002,700,000100,000,0001395/06/01
82813تهرانفاطمیآپارتمانرهن و اجاره651,500,00030,000,0001395/06/01
82812تهرانفاطمیآپارتمانرهن8390,000,0001395/06/01
82811تهرانمیدان ولیعصرآپارتمانرهن و اجاره2502,700,00030,000,0001395/06/01
82810تهرانظفرآپارتمانرهن و اجاره933,200,00050,000,0001395/06/01
82809تهرانتهرانپارسآپارتمانرهن و اجاره901,900,00030,000,0001395/06/01
82808تهرانشهرک غربآپارتمانرهن و اجاره1554,200,00030,000,0001395/06/01
82807تهرانشهرک غربآپارتمانرهن و اجاره1302,400,000200,000,0001395/06/01
82805تهرانبلوار کوهسارآپارتمانرهن135110,000,0001395/06/01
82804تهرانسوهانکآپارتمانرهن و اجاره1554,000,00050,000,0001395/06/01
82803تهرانشهرک صدفآپارتمانرهن و اجاره851,200,00070,000,0001395/06/01
82802تهرانابن یمینآپارتمانرهن و اجاره1301,000,00075,000,0001395/06/01
82801تهرانسهروردی شمالیآپارتمانرهن و اجاره952,600,00050,000,0001395/06/01
82800تهرانشهرک غربآپارتمانرهن و اجاره1346,500,000190,000,0001395/06/01
82799تهرانشیان پنجمآپارتمانرهن و اجاره902,200,00020,000,0001395/06/01
Page top