جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 25,391 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
83699تهران218 شرقیآپارتمانرهن و اجاره601,000,00015,000,0001395/06/10
83698تهرانتهرانپارسآپارتمانرهن و اجاره901,600,00025,000,0001395/06/10
83693تهرانپارک ویآپارتمانرهن190400,000,0001395/06/10
83690تهرانجنت آباد جنبیآپارتمانرهن و اجاره621,200,00030,000,0001395/06/10
83689تهرانجنت آباد مرکزیآپارتمانرهن و اجاره751,200,00030,000,0001395/06/10
83688تهرانجنت آباد مرکزیآپارتمانرهن135135,000,0001395/06/10
83687تهرانچهار باغ غربیآپارتمانرهن و اجاره801,300,00040,000,0001395/06/10
83686تهران214 غربیآپارتمانرهن و اجاره110300,000110,000,0001395/06/10
83685تهرانتوحیدآپارتمانرهن و اجاره1122,500,00030,000,0001395/06/10
83684تهرانفلکه اولآپارتمانرهن و اجاره961,400,00050,000,0001395/06/10
83683تهران182 شرقیآپارتمانرهن104110,000,0001395/06/10
83682تهرانشهرک حکیمیهآپارتمانرهن125125,000,0001395/06/10
83681تهرانتهراپارسآپارتمانرهن و اجاره1181,000,000150,000,0001395/06/10
81858تهرانجانبازان غربی آپارتمانرهن و اجاره54600,00020,000,0001395/06/10
83678تهرانباغ فیضآپارتمانرهن و اجاره110800,00065,000,0001395/06/10
83677تهرانمنوچهری شرقی آپارتمانرهن و اجاره1201,500,00035,000,0001395/06/10
83676تهرانبلوار همیلاآپارتمانرهن و اجاره93600,00080,000,0001395/06/10
83674تهرانبلوار کشاورزآپارتمانرهن و اجاره86860,00050,000,0001395/06/10
83672تهرانبنی هاشمآپارتمانرهن و اجاره1402,500,00070,000,0001395/06/10
83670تهرانپارک ملتآپارتمانرهن و اجاره783,500,00030,000,0001395/06/10
83669تهرانپاسداران - بهارستانآپارتمانرهن و اجاره1606,000,000100,000,0001395/06/10
83666تهرانپونکآپارتمانرهن و اجاره61850,00045,000,0001395/06/10
83665تهرانپیامبر مرکزیآپارتمانرهن و اجاره511,200,00015,000,0001395/06/10
83653تهرانالهیهآپارتمانرهن و اجاره1354,500,00050,000,0001395/06/10
83662تهرانجردنآپارتمانرهن و اجاره1052,500,000150,000,0001395/06/10
83660تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانرهن و اجاره701,600,00050,000,0001395/06/10
83658تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانرهن و اجاره982,750,00010,000,0001395/06/10
83657تهراناشرف اصفهانی آپارتمانرهن و اجاره751,500,00020,000,0001395/06/10
83656تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانرهن و اجاره1251,600,00050,000,0001395/06/10
83654تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانرهن و اجاره741,200,00030,000,0001395/06/10
Page top