جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 24,961 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
83286تهرانآریاشهرآپارتمانرهن و اجاره55500,00030,000,0001395/06/07
83285تهرانجردنآپارتمانرهن165300,000,0001395/06/07
83282تهراناشرفی - پونکآپارتمانرهن و اجاره1151,000,00050,000,0001395/06/07
83281تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانرهن و اجاره1501,500,00050,000,0001395/06/07
83280تهرانکارگر شمالیآپارتمانرهن135105,000,0001395/06/07
83279تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1309,500,0001,235,000,0001395/06/07
83278تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1536,500,000994,500,0001395/06/07
83277تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1189,200,0001,085,600,0001395/06/07
83276تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش7311,500,000839,500,0001395/06/07
83275تهرانسوهانکآپارتمانفروش2037,300,0001,481,900,0001395/06/07
83274تهراناستخرآپارتمانفروش1264,300,000541,800,0001395/06/07
83272تهرانصادقیهآپارتمانفروش1444,000,000576,000,0001395/06/07
83271تهراناسدی جنوبیآپارتمانفروش806,000,000480,000,0001395/06/07
83270تهرانصادقیه - گلابآپارتمانفروش1004,000,000400,000,0001395/06/07
83268تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش1104,818,000530,000,0001395/06/07
83267تهرانجنت آبادآپارتمانفروش2761,105,000305,000,0001395/06/07
83266تهرانشهید عراقیآپارتمانفروش1967,800,0001,528,800,0001395/06/07
83265تهرانشهید عراقیآپارتمانفروش1478,000,0001,176,000,0001395/06/07
83263تهرانبلوار تعاونآپارتمانفروش1123,800,000425,600,0001395/06/07
83262تهرانشهر زیباآپارتمانفروش933,600,000334,800,0001395/06/07
83261تهرانبلوار تعاونآپارتمانفروش974,200,000407,400,0001395/06/07
83260تهرانشاهین جنوبیآپارتمانفروش804,000,000320,000,0001395/06/07
83259تهرانسیدخندانآپارتمانفروش945,200,000488,800,0001395/06/07
83258تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش1107,000,000770,000,0001395/06/07
83257تهرانسهروردیآپارتمانفروش915,824,000530,000,0001395/06/07
83256تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش1965,000,000980,000,0001395/06/07
83255تهرانمیدان توحیدآپارتمانفروش1103,500,000385,000,0001395/06/07
83250رییزدان خواه آپارتمانفروش69190,000,0001395/06/07
83249تهرانعلامه شمالیآپارتمانفروش65480,000,000480,000,0001395/06/06
82183تهراندولتآپارتمانفروش1778,500,0001,504,500,0001395/06/06
Page top