جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 25,444 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
83983تهراندریان نوآپارتمانرهن و اجاره1301,300,00040,000,0001395/06/13
83981تهرانپاک شمالیآپارتمانرهن150135,000,0001395/06/13
83980تهراندیباجی شمالیآپارتمانرهن4101,000,000,0001395/06/13
83979تهراندیباجی شمالیآپارتمانرهن و اجاره1304,500,00075,000,0001395/06/13
83978تهراندیباجی شمالیآپارتمانرهن و اجاره1506,000,00060,000,0001395/06/13
81531تهرانجردن - ولیعصرآپارتمانرهن و اجاره1304,000,00065,000,0001395/06/13
83977تهراندیباجی جنوبیآپارتمانرهن و اجاره1417,000,00030,000,0001395/06/13
83976تهراندولت - قناتآپارتمانرهن و اجاره1252,100,000130,000,0001395/06/13
83840تهرانشریعتی - یخچالآپارتمانفروش1259,100,0001,140,000,0001395/06/13
83911تهرانالهیه - گلنارآپارتمانرهن73145,000,0001395/06/13
83973تهرانبلوار صباآپارتمانرهن و اجاره1807,500,00030,000,0001395/06/13
83943تهراناوین - اعرابیآپارتمانرهن و اجاره901,200,00050,000,0001395/06/13
83967تهران222 غربیآپارتمانرهن و اجاره1001,100,00030,000,0001395/06/13
83948تهرانپاسدارانآپارتمانرهن و اجاره2167,000,000100,000,0001395/06/13
83970تهراندارآبادآپارتمانرهن و اجاره902,000,000110,000,0001395/06/13
83939تهرانبلوار کشاورزآپارتمانرهن و اجاره851,200,00050,000,0001395/06/13
83936تهرانآرژانتین - الوندآپارتمانرهن115230,000,0001395/06/13
83969تهرانتهرانپارسآپارتمانرهن و اجاره1102,500,00030,000,0001395/06/13
83966تهران216 شرقیآپارتمانرهن و اجاره961,000,00090,000,0001395/06/13
83972تهرانچهار باغآپارتمانرهن و اجاره1202,000,00030,000,0001395/06/13
83971تهرانخواجه عبداللهآپارتمانرهن و اجاره801,500,00060,000,0001395/06/13
83947تهرانپونکآپارتمانرهن و اجاره681,200,00035,000,0001395/06/13
83940تهرانسازمان مرکزیآپارتمانرهن و اجاره701,350,00030,000,0001395/06/13
83938تهرانسازمان آبآپارتمانرهن و اجاره84150,00085,000,0001395/06/13
83932تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانرهن و اجاره1252,000,00060,000,0001395/06/13
83913تهراناقدسیهآپارتمانرهن200450,000,0001395/06/13
83965تهرانتهرانپارسآپارتمانرهن و اجاره801,000,00030,000,0001395/06/13
83964تهرانفلکه اولآپارتمانرهن و اجاره903,000,00030,000,0001395/06/13
83945تهرانپیامبر مرکزیآپارتمانرهن و اجاره812,300,00030,000,0001395/06/13
83942تهرانابراهیمی شمالیآپارتمانرهن و اجاره1042,100,00040,000,0001395/06/13
Page top