جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 25,420 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
84175تهراناختیاریه شمالیآپارتمانرهن و اجاره1603,500,00050,000,0001395/06/15
84195تهرانهروی - ضابطیآپارتمانرهن و اجاره1002,000,00025,000,0001395/06/15
84193تهرانبوستان دومآپارتمانرهن و اجاره1404,500,00050,000,0001395/06/15
84173تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانرهن و اجاره1001,700,00020,000,0001395/06/15
84194تهرانجوانشیرآپارتمانرهن و اجاره811,800,00060,000,0001395/06/15
84189تهرانپاسدارانآپارتمانرهن و اجاره903,000,00030,000,0001395/06/15
84187تهرانشهرک نفتآپارتمانرهن82110,000,0001395/06/15
84186تهرانسردار جنگلآپارتمانرهن و اجاره641,550,00020,000,0001395/06/15
84184تهراناوینآپارتمانرهن و اجاره1264,000,00050,000,0001395/06/15
84176تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانرهن و اجاره772,500,00050,000,0001395/06/15
84181تهرانولیعصر - ساعیآپارتمانرهن و اجاره17010,000,000100,000,0001395/06/15
84183تهرانفردوس غربآپارتمانرهن و اجاره1342,600,00050,000,0001395/06/15
84174تهرانازگلآپارتمانرهن و اجاره1102,100,00040,000,0001395/06/15
84172تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانرهن و اجاره1302,000,00050,000,0001395/06/15
84168تهرانکارگر شمالیآپارتمانرهن و اجاره1052,100,00080,000,0001395/06/15
84166تهرانکاشانکآپارتمانرهن145280,000,0001395/06/14
84164تهرانمنظریهآپارتمانرهن و اجاره1505,000,000200,000,0001395/06/14
84163تهراننیاورانآپارتمانرهن144600,000,0001395/06/14
84161تهرانهرویآپارتمانرهن134200,000,0001395/06/14
84160تهرانهفت تیرآپارتمانرهن203150,000,0001395/06/14
84157تهرانولنجکآپارتمانرهن و اجاره1455,000,000100,000,0001395/06/14
84156تهرانیوسف آبادآپارتمانرهن و اجاره852,000,00020,000,0001395/06/14
84155تهرانیوسف آبادآپارتمانرهن و اجاره972,000,000120,000,0001395/06/14
84150تهرانگیشاآپارتمانرهن و اجاره1803,500,000100,000,0001395/06/14
84149تهرانمرزدارانآپارتمانرهن200250,000,0001395/06/14
84148تهرانبلوار جانبازانآپارتمانرهن و اجاره1801,500,000100,000,0001395/06/14
84143تهرانپارک قیطریهآپارتمانرهن114180,000,0001395/06/14
84142تهرانبلوار کاوهآپارتمانرهن و اجاره1303,000,00040,000,0001395/06/14
84141تهرانقیطریهآپارتمانرهن و اجاره1132,750,000100,000,0001395/06/14
84140تهرانبلوار صباآپارتمانرهن101190,000,0001395/06/14
Page top