جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 24,904 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
83563تهرانخواجه عبداللهآپارتمانرهن و اجاره1633,500,000100,000,0001395/06/09
83562تهراندرکهآپارتمانرهن و اجاره1704,850,00030,000,0001395/06/09
83560تهرانمیردامادآپارتمانرهن88120,000,0001395/06/09
83559تهرانمیرزای شیرازیآپارتمانرهن و اجاره941,500,00070,000,0001395/06/09
83558تهراناراجآپارتمانرهن و اجاره1743,000,000100,000,0001395/06/09
83557تهرانهروی - ساقدوشآپارتمانرهن و اجاره1502,500,00050,000,0001395/06/09
83556تهرانبهار شیرازآپارتمانرهن97110,000,0001395/06/09
83555تهرانهفت تیرآپارتمانرهن و اجاره1022,400,00050,000,0001395/06/09
83554تهرانوفادار شرقیآپارتمانرهن9075,000,0001395/06/09
83553تهرانمیدان ولیعصرآپارتمانرهن و اجاره651,200,00030,000,0001395/06/09
83552تهرانیوسف آبادآپارتمانرهن و اجاره1002,500,00050,000,0001395/06/09
83551تهرانابن سیناآپارتمانرهن80135,000,0001395/06/09
83550تهرانکامرانیه شمالیآپارتمانرهن و اجاره936,000,00050,000,0001395/06/09
83549تهرانفرمانیهآپارتمانرهن و اجاره802,400,00040,000,0001395/06/09
83546تهرانایرانشهر جنوبیآپارتمانرهن80100,000,0001395/06/09
83542تهرانگیشا آپارتمانرهن و اجاره902,000,00060,000,0001395/06/09
83539تهرانشهید کردآپارتمانرهن و اجاره75900,00020,000,0001395/06/09
83538تهرانمحمودیهآپارتمانرهن138360,000,0001395/06/09
83536تهرانشهرک ژاندارمریآپارتمانرهن و اجاره1802,700,00040,000,0001395/06/09
83535تهرانمرزدارانآپارتمانرهن و اجاره1833,200,00045,000,0001395/06/09
83534تهرانمطهریآپارتمانرهن و اجاره601,800,00020,000,0001395/06/09
83530تهرانپور اردکانیآپارتمانرهن و اجاره1041,500,00050,000,0001395/06/09
83529تهرانظفرآپارتمانرهن و اجاره1052,500,00050,000,0001395/06/09
83528تهرانظفر - دلیریآپارتمانرهن و اجاره1502,000,000150,000,0001395/06/09
83525تهرانقیطریه جنوبیآپارتمانرهن و اجاره1181,500,000150,000,0001395/06/09
83523تهراناندرزگوآپارتمانرهن و اجاره2105,750,000200,000,0001395/06/09
83521تهرانفرمانیهآپارتمانرهن و اجاره235کارشناسیکارشناسی1395/06/09
83520تهرانفرشتهآپارتمانرهن و اجاره23525,000,000200,000,0001395/06/09
83518تهرانپروین اعتصامیآپارتمانرهن و اجاره1202,000,00040,000,0001395/06/09
83517تهرانفاطمیآپارتمانرهن و اجاره1182,000,000100,000,0001395/06/09
Page top