جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 25,249 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
84155تهرانیوسف آبادآپارتمانرهن و اجاره972,000,000120,000,0001395/06/14
84150تهرانگیشاآپارتمانرهن و اجاره1803,500,000100,000,0001395/06/14
84149تهرانمرزدارانآپارتمانرهن200250,000,0001395/06/14
84148تهرانبلوار جانبازانآپارتمانرهن و اجاره1801,500,000100,000,0001395/06/14
84143تهرانپارک قیطریهآپارتمانرهن114180,000,0001395/06/14
84142تهرانبلوار کاوهآپارتمانرهن و اجاره1303,000,00040,000,0001395/06/14
84141تهرانقیطریهآپارتمانرهن و اجاره1132,750,000100,000,0001395/06/14
84140تهرانبلوار صباآپارتمانرهن101190,000,0001395/06/14
84139تهرانکامرانیه جنوبیآپارتمانرهن و اجاره2407,500,000100,000,0001395/06/14
84136تهرانفرید افاشارآپارتمانرهن95150,000,0001395/06/14
84133تهرانعباس آبادآپارتمانرهن116120,000,0001395/06/14
84132تهرانفرشتهآپارتمانرهن220550,000,0001395/06/14
83761تهرانوطن پور شمالیآپارتمانرهن و اجاره1674,500,000200,000,0001395/06/14
84131تهرانفرمانیهآپارتمانرهن75175,000,0001395/06/14
84130تهرانفرمانیه آپارتمانرهن185360,000,0001395/06/14
84129تهرانفلهکآپارتمانرهن و اجاره501,000,00040,000,0001395/06/14
84128تهرانسهروردی شمالیآپارتمانرهن و اجاره2408,000,000100,000,0001395/06/14
84127تهرانبهار شیرازآپارتمانرهن و اجاره801,600,00050,000,0001395/06/14
84126تهرانباغ سردارآپارتمانرهن و اجاره2206,000,000300,000,0001395/06/14
84125تهرانسوهانکآپارتمانرهن و اجاره1051,900,00030,000,0001395/06/14
84124تهراندبستانآپارتمانرهن162145,000,0001395/06/14
84123تهراندبستانآپارتمانرهن و اجاره71700,00042,000,0001395/06/14
84122تهرانشاهین شمالیآپارتمانرهن و اجاره1203,000,00040,000,0001395/06/14
84121تهرانشمس آبادآپارتمانرهن و اجاره551,000,00040,000,0001395/06/14
84120تهرانشهر زیباآپارتمانرهن و اجاره100900,00055,000,0001395/06/14
84119تهرانشهر آراآپارتمانرهن و اجاره1051,500,00050,000,0001395/06/14
84118تهرانباکری شمالیآپارتمانرهن6570,000,0001395/06/14
84117تهرانشهرانآپارتمانرهن5065,000,0001395/06/14
84115تهرانشهرک غربآپارتمانرهن و اجاره1343,000,00050,000,0001395/06/14
84114تهرانشهرک غربآپارتمانرهن و اجاره2105,000,000200,000,0001395/06/14
Page top