جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 25,464 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
84712تهرانعدل جنوبیآپارتمانفروش1115,100,000566,100,0001395/06/20
84756بابلسربلوار ساحلیآپارتمانفروش8835,000,0002,800,000,0001395/06/19
84711شیرازشهرک آرینآپارتمانفروش120270,000,0001395/06/19
84705تهراننیاورانآپارتمانرهن و اجاره25510,000,000100,000,0001395/06/18
84709تهرانولنجکآپارتمانرهن و اجاره1357,000,000100,000,0001395/06/18
84708تهرانمیدان دانشگاهآپارتمانرهن180250,000,0001395/06/18
84703تهرانمیردامادآپارتمانرهن و اجاره1358,000,00060,000,0001395/06/18
84698تهرانیوسف آبادآپارتمانرهن و اجاره1152,700,00045,000,0001395/06/18
84699تهرانجهان آراآپارتمانرهن و اجاره1563,200,00030,000,0001395/06/18
84700تهرانجهان آراآپارتمانرهن و اجاره2203,000,00035,000,0001395/06/18
84701تهرانمفتح جنوبیآپارتمانرهن و اجاره1703,500,00020,000,0001395/06/18
84702تهرانهفت حوض آپارتمانرهن و اجاره802,000,00020,000,0001395/06/18
84695تهرانگاندیآپارتمانرهن و اجاره803,000,00030,000,0001395/06/18
84694تهرانگیشاآپارتمانرهن و اجاره1001,800,00040,000,0001395/06/18
84693تهراناطاعتی جنوبیآپارتمانرهن و اجاره1002,500,00015,000,0001395/06/18
84692تهرانمرزدارانآپارتمانرهن و اجاره851,500,00020,000,0001395/06/18
84689تهرانمیرزای شیرازی آپارتمانرهن141180,000,0001395/06/18
84690تهرانمرزدارانآپارتمانرهن و اجاره1003,500,00030,000,0001395/06/18
84682تهرانقیطریهآپارتمانرهن و اجاره953,000,00040,000,0001395/06/18
84683تهراندیباجی شمالیآپارتمانرهن و اجاره1001,800,000100,000,0001395/06/18
84684تهرانفرمانیهآپارتمانرهن و اجاره35035,000,000100,000,0001395/06/18
84685تهرانفرمانیه غربیآپارتمانرهن و اجاره1003,200,00030,000,0001395/06/18
84687تهراندولتشاهآپارتمانرهن و اجاره1252,000,00080,000,0001395/06/18
84686تهرانشیخ بهاییآپارتمانرهن و اجاره1306,000,000100,000,0001395/06/18
84677تهرانسوهانکآپارتمانرهن و اجاره1373,500,00040,000,0001395/06/18
84676تهرانشهرک سهندآپارتمانرهن و اجاره1254,100,00020,000,0001395/06/18
84679تهرانشمس آبادآپارتمانرهن و اجاره1404,000,000500,000,0001395/06/18
84681تهرانابراهیمی شمالیآپارتمانرهن و اجاره1042,100,00040,000,0001395/06/18
84678تهرانبلوار بیژنآپارتمانرهن و اجاره601,200,00020,000,0001395/06/18
84675تهرانباقرخانآپارتمانرهن و اجاره601,850,00020,000,0001395/06/18
Page top