جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 24,903 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
87681تهرانشمس آبادآپارتمانفروش1607,500,0001,200,000,0001395/07/27
87670تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش1859,000,0001,665,000,0001395/07/27
87679تهرانمیدان سربازآپارتمانفروش1005,000,000550,000,0001395/07/27
87678تهرانشمس آبادآپارتمانفروش764,700,000357,200,0001395/07/27
87677تهرانشهرآراآپارتمانفروش1206,800,000816,000,0001395/07/27
87662تهرانمیدان گلهاآپارتمانفروش1656,600,0001,089,000,0001395/07/27
87661تهرانفاطمیآپارتمانفروش733,650,000265,000,0001395/07/27
87669تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش1508,000,0001,200,000,0001395/07/27
87668تهرانصادقیهآپارتمانفروش975,500,000533,500,0001395/07/27
87665تهرانظفرآپارتمانفروش888,000,000704,000,0001395/07/27
87666تهرانهمایونشهر آپارتمانفروش1004,300,000430,000,0001395/07/27
87660تهرانفاطمی آپارتمانفروش1006,500,000650,000,0001395/07/27
85831تهرانستارخانآپارتمانفروش784,200,000327,600,0001395/07/26
87646تهرانفاطمی غربیآپارتمانفروش607,500,000450,000,0001395/07/26
87647تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش656,000,00069,000,0001395/07/26
87586تهرانمیدان رازیآپارتمانفروش46105,000,0001395/07/26
87593ساریسلمان فارسیآپارتمانفروش145375,000,0001395/07/26
87594تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن و اجاره975,300,00050,000,0001395/07/26
87595تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن و اجاره901,800,00060,000,0001395/07/26
87545تهرانالهیهآپارتمانرهن330650,000,0001395/07/26
87561تهرانتهرانپارسآپارتمانرهن و اجاره983,000,00040,000,0001395/07/26
87606تهرانشهرک غربآپارتمانرهن و اجاره130900,000260,000,0001395/07/26
87643تهراننیاورانآپارتمانرهن و اجاره1605,000,00050,000,0001395/07/26
87642تهراننیاورانآپارتمانرهن و اجاره751,500,00020,000,0001395/07/26
87630تهرانولنجکآپارتمانرهن و اجاره1455,000,000100,000,0001395/07/26
87638تهرانمیدان نوبنیادآپارتمانرهن و اجاره1403,500,00050,000,0001395/07/26
87636تهرانمیدان نوبنیادآپارتمانرهن و اجاره702,000,00040,000,0001395/07/26
87634تهرانهرویآپارتمانرهن و اجاره601,400,00015,000,0001395/07/26
87631تهرانوزراآپارتمانرهن و اجاره962,700,00050,000,0001395/07/26
87627تهرانیوسف آباد آپارتمانرهن و اجاره903,000,00035,000,0001395/07/26
Page top