جستجوی فروش و رهن و اجاره آپارتمان تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 27,442 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
84513تهرانشهرزیباآپارتمانفروش654,400,000260,000,0001395/11/03
93813تهران214 شرقیآپارتمانفروش1365,100,000691,000,0001395/11/03
90100تهراندانشگاهآپارتمانفروش753,266,000245,000,0001395/11/03
95357تهرانبلوار ابوذرآپارتمانرهن و اجاره661,000,00020,000,0001395/11/03
95360تهراندویست دستگاهآپارتمانفروش1645,500,000902,000,0001395/11/03
92007تهرانتهران ویلاآپارتمانفروش743,900,000288,600,0001395/11/03
95363ساریجام جمآپارتمانرهن و اجاره90750,0005,000,0001395/11/03
95336تهراندانشگاه هوايی شمالیآپارتمانفروش952,900,000275,500,0001395/11/02
95300تهرانقلندری جنوبیآپارتمانفروش101940,000,0001395/11/02
80167تهرانفردوس غربآپارتمانفروش1274,600,000586,000,0001395/11/02
80034تهرانمفتحآپارتمانفروش775,700,000439,000,0001395/11/02
81624تهرانشاه نظریآپارتمانفروش355,714,000200,000,0001395/11/02
92180تهراننفت جنوبیآپارتمانفروش503,100,000156,000,0001395/11/02
80380تهراننوابآپارتمانفروش43102,000,0001395/11/02
95211تهرانفاز 3 نوابآپارتمانفروش951,900,000210,000,0001395/11/02
80302تهرانمهرآباد جنوبیآپارتمانفروش64118,000,0001395/11/02
81155تهرانجهان آراآپارتمانفروش445,300,000235,000,0001395/11/02
90858تهرانخیابان دماوندآپارتمانرهن و اجاره70850,00010,000,0001395/11/02
95341تهرانمیدان ساحلآپارتمانرهن و اجاره771,500,00020,000,0001395/11/01
95361تهراندویست دستگاه آپارتمانفروش1156,100,0007,015,000,0001395/11/01
95344تهرانسازمان برنامه شمالیآپارتماناجاره986,300,0001395/11/01
78750تهرانسازمان برنامه آپارتماناجاره1805,000,0001395/11/01
95359تهراندویست دستگاه آپارتمانفروش2005,000,0001,000,000,0001395/10/30
77231تهرانهلال احمرآپارتمانفروش462,500,000115,000,0001395/10/29
93051تهرانصفای غربیآپارتمانرهن و اجاره74500,00025,000,0001395/10/29
82483تهرانبلوار بعثتآپارتمانفروش824,200,000344,400,0001395/10/29
86383تهراننوبنیادآپارتمانفروش796,000,000474,000,0001395/10/29
95212تهرانبیگلوآپارتمانفروش402,050,00082,000,0001395/10/29
95332تهرانرودکیآپارتمانفروش602,700,000163,000,0001395/10/29
95330تهرانشادمانآپارتمانرهن و اجاره7085,000,0001395/10/29
Page top