جستجوی فروش و رهن و اجاره آپارتمان تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 27,540 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
83779تهرانمنطقه ایرانآپارتمانفروش903,500,000315,000,0001396/02/09
95577تهرانمنطقه شکوفه، خیابان عزیزیآپارتمانفروش874,200,000366,000,0001396/02/09
95415ساریبلوار خزرآپارتمانفروش801,600,000136,000,0001396/02/09
95662تهران17 شهریور، خراسانآپارتمانفروش95130,000,0001396/02/09
95377تهرانریحانیآپارتمانفروش875,574,000485,000,0001396/02/09
95382کرجشبنمآپارتمانفروش771,402,000108,000,0001396/02/09
95641تهرانآيت الله كاشانی، کانونآپارتمانرهن و اجاره1002,000,00050,000,0001396/02/09
95530تهرانهنگامآپارتمانفروش603,600,000215,000,0001396/02/09
95635تهرانیوسف آباد، توانیرآپارتمانرهن100129,000,0001396/02/09
95639تهراندهکده المپیک، جدی اردبیلیآپارتمانفروش117کارشناسیکارشناسی1396/02/09
95660تهراناشرفی اصفهانی، درخشانیآپارتمانفروش73308,000,0001396/02/09
21770تهرانصادقیه - طرشتآپارتمانفروش733,800,000276,654,0001396/02/09
84513تهرانشهرزیباآپارتمانفروش654,400,000260,000,0001396/02/09
95591کرجگرمدره، امیرکبیرآپارتمانفروش832,300,000190,000,0001396/02/09
95393تهرانشهرک غرب، هرمزانآپارتمانفروش21113,000,000274,300,0001396/02/09
95656تهرانامیرآباد، 25آپارتمانرهن و اجاره1301,000,000170,000,0001396/02/09
95658تهرانهمت غرب، جوزانی غربیآپارتمانفروش1573,790,000595,000,0001396/02/09
95468کرجماهدشت، کیانمهرآپارتمانفروش8248,000,0001396/02/08
95625تهرانوحیدیه، دماوندآپارتمانفروش112335,000,0001396/02/06
95627تهرانکمیلآپارتمانفروش482,700,000145,000,0001396/02/06
95652تبریزصباآپارتمانفروش118310,000,0001396/02/05
95644تهرانبریانک، شهید محبیآپارتمانفروش402,750,000110,000,0001396/02/04
95629تهرانآذربایجان، محسنیآپارتمانفروش1003,300,000330,000,0001396/02/04
76565طالقانشهرک کولج بالاآپارتمانفروش602,000,000120,000,0001396/02/03
95633اسلامشهر شهرک ایران زمینآپارتمانفروش1102,300253,000,0001396/02/03
95637چالوسنمک آبرودآپارتمانفروش135750,000,0001396/02/03
95579تهرانوحدت اسلامیآپارتمانفروش482,500,000120,000,0001396/02/03
95620تهرانکارون، قصرالدشتآپارتمانفروش603,000,000180,000,0001396/02/02
95512تهرانباغ خزانه، تهمتنآپارتمانفروش1503,100,000465,000,0001396/01/31
95628اردبیلبعثتآپارتمانرهن و اجاره110285,0008,000,0001396/01/31
Page top