جستجوی فروش و رهن و اجاره آپارتمان تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 27,536 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95393تهرانشهرک غرب، هرمزانآپارتمانفروش21113,000,000274,300,0001396/02/05
84513تهرانشهرزیباآپارتمانفروش654,400,000260,000,0001396/02/05
95635تهرانیوسف آباد، توانیرآپارتمانرهن100129,000,0001396/02/05
95639تهراندهکده المپیک، جدی اردبیلیآپارتمانفروش117کارشناسیکارشناسی1396/02/05
95625تهرانوحیدیه، دماوندآپارتمانفروش112335,000,0001396/02/05
95530تهرانهنگامآپارتمانفروش603,600,000215,000,0001396/02/05
95382کرجشبنمآپارتمانفروش771,402,000108,000,0001396/02/04
95377تهرانریحانیآپارتمانفروش875,574,000485,000,0001396/02/04
95627تهرانکمیلآپارتمانفروش482,700,000145,000,0001396/02/04
95644تهرانبریانک، شهید محبیآپارتمانفروش402,750,000110,000,0001396/02/04
95577تهرانمنطقه شکوفه، خیابان عزیزیآپارتمانفروش874,200,000366,000,0001396/02/04
83779تهرانمنطقه ایرانآپارتمانفروش903,500,000315,000,0001396/02/04
95629تهرانآذربایجان، محسنیآپارتمانفروش1003,300,000330,000,0001396/02/04
95641تهرانآيت الله كاشانی، کانونآپارتمانرهن و اجاره1002,000,00050,000,0001396/02/04
76565طالقانشهرک کولج بالاآپارتمانفروش602,000,000120,000,0001396/02/03
95633اسلامشهر شهرک ایران زمینآپارتمانفروش1102,300253,000,0001396/02/03
95637چالوسنمک آبرودآپارتمانفروش135750,000,0001396/02/03
95468کرجماهدشت، کیانمهرآپارتمانفروش8248,000,0001396/02/03
95579تهرانوحدت اسلامیآپارتمانفروش482,500,000120,000,0001396/02/03
95620تهرانکارون، قصرالدشتآپارتمانفروش603,000,000180,000,0001396/02/02
95512تهرانباغ خزانه، تهمتنآپارتمانفروش1503,100,000465,000,0001396/01/31
95628اردبیلبعثتآپارتمانرهن و اجاره110285,0008,000,0001396/01/31
95614تهرانشهران، کوهسارآپارتمانفروش924,200,000386,400,0001396/01/31
95591کرجگرمدره، امیرکبیرآپارتمانفروش832,300,000190,000,0001396/01/31
95581تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن و اجاره1804,000,000300,000,0001396/01/31
95578تهرانتختی، مختاریآپارتمانفروش602,500,000150,000,0001396/01/31
95575تهرانستارخان، شادمهرآپارتمانفروش1006,000,000600,000,0001396/01/31
95571کرجباغستانآپارتمانفروش60860,00052,000,0001396/01/30
95585تهرانشهرزيبا، شربیانی غربیآپارتمانفروش605,500,000330,000,0001396/01/30
95588تهرانخواجه عبداله انصاریآپارتمانرهن163180,000,0001396/01/30
Page top