جستجوی فروش و رهن و اجاره آپارتمان تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 27,446 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95300تهرانقلندری جنوبیآپارتمانفروش101940,000,0001395/10/30
95359تهراندویست دستگاه آپارتمانفروش2005,000,0001,000,000,0001395/10/30
95357تهرانبلوار ابوذرآپارتمانرهن و اجاره661,000,00020,000,0001395/10/30
84513تهرانشهرزیباآپارتمانفروش654,400,000260,000,0001395/10/30
77231تهرانهلال احمرآپارتمانفروش462,500,000115,000,0001395/10/29
95336تهراندانشگاه هوايی شمالیآپارتمانفروش952,900,000275,500,0001395/10/29
93051تهرانصفای غربیآپارتمانرهن و اجاره74500,00025,000,0001395/10/29
82483تهرانبلوار بعثتآپارتمانفروش824,200,000344,400,0001395/10/29
92007تهرانتهران ویلاآپارتمانفروش743,900,000288,600,0001395/10/29
86383تهراننوبنیادآپارتمانفروش796,000,000474,000,0001395/10/29
90100تهراندانشگاهآپارتمانفروش753,266,000245,000,0001395/10/29
95212تهرانبیگلوآپارتمانفروش402,050,00082,000,0001395/10/29
93813تهران214 شرقیآپارتمانفروش1365,100,000691,000,0001395/10/29
95332تهرانرودکیآپارتمانفروش602,700,000163,000,0001395/10/29
95330تهرانشادمانآپارتمانرهن و اجاره7085,000,0001395/10/29
95329تهرانکاشانیآپارتمانرهن و اجاره761,700,00045,000,0001395/10/29
86321تهرانبلوار یاسآپارتمانفروش56130,000,0001395/10/29
80308تهراننارمکآپارتمانفروش524,600,000240,000,0001395/10/29
95356تهرانعلی حسینیآپارتمانفروش653,980,000257,000,0001395/10/29
86800تهرانزیبای شمالیآپارتمانفروش422,650,000110,000,0001395/10/28
95358کرجحیدرآبادآپارتماناجاره60400,0001395/10/28
91888تهرانغیاثوندآپارتمانفروش453,400,000155,000,0001395/10/28
95345تهراندویست دستگاهآپارتمانفروش1537,000,0001,071,000,0001395/10/28
95341تهرانمیدان ساحلآپارتمانرهن و اجاره771,500,00020,000,0001395/10/28
89807تهراناقدسیه - بوستانآپارتمانرهن و اجاره906,000,000100,000,0001395/10/28
80301تهرانلویزانآپارتمانفروش126670,000,0001395/10/28
83192تهرانسجادجنوبیآپارتمانفروش952,700,000256,500,0001395/10/28
82589اصفهانآیت ا... صادقیآپارتمانفروش953,000,000275,000,0001395/10/28
95256دماونداندیشهآپارتمانفروش963,080,000500,000,0001395/10/28
95211تهرانفاز 3 نوابآپارتمانفروش951,900,000210,000,0001395/10/27
Page top