جستجوی فروش و رهن و اجاره آپارتمان تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 27,476 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95440تهرانالهیهآپارتمانرهن95240,000,0001395/12/02
95441تهرانتهرانپارس، جعفربایآپارتمانفروش674,030,000270,000,0001395/12/02
95442تهرانوحیدیه، شهید باباییآپارتمانفروش592,800,000165,000,0001395/12/02
95402تهرانگلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,0001395/12/02
95300تهرانقلندری جنوبیآپارتمانفروش101940,000,0001395/12/02
95438تهرانبزرگراه رسالت آپارتمانفروش823,600,000290,000,0001395/12/02
95439تهراناميرآباد شمالیآپارتمانرهن و اجاره13010,000,000170,000,0001395/12/02
95443قائم شهرمهمانسراآپارتمانفروش921,100,000100,000,0001395/12/01
84513تهرانشهرزیباآپارتمانفروش654,400,000260,000,0001395/12/01
95437تهرانزمزم، مهران شمالیآپارتمانفروش572,456,000140,000,0001395/12/01
95434تهرانعلم و صنعت، حیدرخانیآپارتمانرهن6880,000,0001395/12/01
95431تهرانعلی آباد، ابریشمآپارتمانفروش532,000,000106,000,0001395/12/01
95427تهرانبلوار طالقانیآپارتمانرهن و اجاره1151,500,00050,000,0001395/11/30
95426تهران196 غربیآپارتمانرهن و اجاره904,000,000120,000,0001395/11/30
95211تهرانفاز 3 نوابآپارتمانفروش951,900,000210,000,0001395/11/28
95389تهرانسراج، تکاورانآپارتمانفروش804,100,000328,000,0001395/11/28
95417شهریارخیابان سعدیآپارتمانفروش641,300,00085,000,0001395/11/28
94522تهراننامجوآپارتمانفروش502,800,000140,000,0001395/11/28
95366تهرانشهیدعابدیآپارتمانرهن6037,000,0001395/11/28
95396تهرانقاسمی شهرابیآپارتمانفروش833,190,000280,000,0001395/11/28
95407تهرانشادمانآپارتمانرهن10085,000,0001395/11/28
95406تهران178 غربیآپارتمانفروش1305,200,000676,000,0001395/11/28
95420تهرانبهارآپارتمانرهن و اجاره671,200,00060,000,0001395/11/27
95400تهرانبهار شمالآپارتمانرهن و اجاره651,000,00020,000,0001395/11/27
95393تهرانهرمزانآپارتمانفروش21113,000,000274,300,0001395/11/25
95394تهرانبریانکآپارتمانفروش401,875,00075,000,0001395/11/25
95405تهرانهاشمی بعد از قصرالدشتآپارتمانفروش522,400,000125,000,0001395/11/25
95372تهرانعربآپارتمانفروش542,300,000135,000,0001395/11/24
92658تهرانحشمتیهآپارتمانفروش1054,600,000483,000,0001395/11/24
95415ساریبلوار خزرآپارتمانفروش851,600,000136,000,0001395/11/23
Page top