جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowمعاوضه : 251 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
7347بابل4 را امير كبيرآپارتمانمعاوضه1041,200,000125,000,0001390-08-28
7147تهرانتلفنخانه - نارمكآپارتمانمعاوضه501,500,00075,000,0001390-08-27
3579آملگالشپلزمینمعاوضه4,000300,0001,200,000,0001390-08-09
3708رامسرمطهریزمینمعاوضه710200,000,0001390-08-09
2910کلاردشتکلاردشتویلامعاوضه400350,000140,000,0001390-08-05
2761نور پارك سیسنگانویلامعاوضه400240,00095,000,0001390-08-04
2818ساوه عباس آبادویلامعاوضه12,00012,500150,000,0001390-08-04
2263کلاردشتنصیری ویلامعاوضه650350,000300,000,0001390-07-29
2168آملدابودشتزمینمعاوضه3,500343,0001,200,000,0001390-07-28
2060آمل آمل به محمودآبادزمینمعاوضه1,500220,000330,000,0001390-07-27
2066آملطالب آملی - ک دریای 38 کلنگیمعاوضه260690,000180,000,0001390-07-27
2073آملامامرضا - شادمحلزمینمعاوضه138250,00034,500,0001390-07-27
2074آملشهرک صنعتی زمینمعاوضه11,70060,000702,000,0001390-07-27
2075آملهراز - ک آفتاب 64زمینمعاوضه12,50070,000875,000,0001390-07-27
2077آملهراز - ک آفتاب 33کلنگیمعاوضه370350,000130,000,0001390-07-27
2083آملکمربندی هراززمینمعاوضه2,00030,00060,000,0001390-07-27
2103آملهراز - ک آفتاب 43کلنگیمعاوضه130300,00039,000,0001390-07-27
2131آملقادی محلهزمینمعاوضه650350,000227,500,0001390-07-27
2133آملهراز - ک آفتاب 74زمینمعاوضه92600,00055,200,0001390-07-27
2135آملهراززمینمعاوضه3,000100,000300,000,0001390-07-27
2039آملاسپه کلازمینمعاوضه280550,000154,000,0001390-07-26
2042آملاسپه کلازمینمعاوضه3,250600,0001,950,000,0001390-07-26
2044آملهراززمینمعاوضه1,3001,500,0001,950,000,0001390-07-26
2045آملدابودشتزمینمعاوضه5,300200,0001,060,000,0001390-07-26
1945چمستانامامویلامعاوضه240585,00070,000,0001390-07-25
1987آملهراز - ک آفتاب 64ویلامعاوضه250700,000175,000,0001390-07-25
2000آملطالب آملی - ک دریای 74ویلامعاوضه145620,000180,000,0001390-07-25
1385اصفهانحکیم نظامیویلامعاوضه1331,650,000220,000,0001390-07-15
1193بابلسرشهرک اهوراویلامعاوضه300850,000178,500,0001390-07-11
987شهریاراندیشه، فاز 3ویلامعاوضه300800,000240,000,0001390-07-06
Page top