جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowمعاوضه : 236 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
12831نیشابورجاده كاشمرباغمعاوضه50,00011,000550,000,0001391/10/03
13271تهرانشمیران نو - خیابان هنگاممغازهمعاوضه18020,000,0003,000,000,0001391/09/12
13087آملآزادگانزمینمعاوضه4,00020,00080,000,0001391/07/18
3903تهرانجمهوري اداریمعاوضه85کارشناسیکارشناسی1391/07/17
6979تهرانجمهوري اداریمعاوضه85کارشناسیکارشناسی1391/07/17
13023تفتخیابان اصلی سانیجزمینمعاوضه1,20060,00072,000,0001391/07/06
395گزنکهرازباغمعاوضه1,000200,000200,000,0001391/06/19
1171اصفهانسامانباغمعاوضه70,0002,000140,000,0001391/06/19
2070آملزیاروباغمعاوضه2,70015,00040,000,0001391/06/19
2141آملنور - امام علیباغمعاوضه220115,00025,300,0001391/06/19
3578آملمحور آمل به چمستانباغمعاوضه10,00035,000350,000,0001391/06/19
12602خمینروستای رباط مرادزمینمعاوضه20,000کارشناسیکارشناسی1391/06/12
12807آملشیخ فضل الله نوریکلنگیمعاوضه75500,00058,500,0001391/06/04
12292تهرانطرشتآپارتمانمعاوضه572,370,000135,000,0001391/03/18
12275آملامام رضاتجاریمعاوضه90750,000100,000,0001391/03/06
12273فیروزکوهبخش ارجمندزمینمعاوضه30,00014,000420,000,0001391/03/04
12232چالوسرادیو دریازمینمعاوضه533200,000106,000,0001391/02/12
9947شهریار فردوسيه کلنگیمعاوضه378500,000200,000,0001390/10/10
9440مشهدقاسم آباد - حجابآپارتمانمعاوضه98704,00069,000,0001390/10/05
9290مشهدقاسم آبادآپارتمانمعاوضه138750,000100,000,0001390/10/04
9298مشهدقاسم آباد - فلاحيآپارتمانمعاوضه95850,00080,000,0001390/10/04
9279مشهدخيا بان تهران ویلامعاوضه5314,500,0002,389,500,0001390/10/03
9034مشهدقاسم آباد - انديشهآپارتمانمعاوضه851,000,00085,000,0001390/09/30
8962مشهدقاسم آباد - حسابيویلامعاوضه1601,200,000195,000,0001390/09/29
8879مشهدقاسم آباد - شريعتيویلامعاوضه2501,000,000250,000,0001390/09/27
8787مشهدقاسم آباد - فلاحيویلامعاوضه2001,350,000270,000,0001390/09/24
8479تهراننظام آباد جنوبيآپارتمانمعاوضه721,200,00086,400,0001390/09/17
8409سلمانشهراسب چین داخل شهرکزمینمعاوضه433120,00051,960,0001390/09/13
8280چالوسنمک آبرودآپارتمانمعاوضه2501,500,000375,000,0001390/09/09
8081تهرانتهرانپارس - خ 212آپارتمانمعاوضه54کارشناسیکارشناسی1390/09/06
Page top