جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowمعاوضه : 235 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
70838تهرانبنی هاشمکلنگیمعاوضه60011,000,0001394/12/17
69471تهرانسعادت آبادکلنگیمعاوضه120کارشناسیکارشناسی1394/12/01
69192تهرانمیدان بروجردیکلنگیمعاوضه2004,000,000650,000,0001394/11/28
69300 آبیک جاده طالقان مستغلاتمعاوضه5501,100,0001,000,000,0001394/11/28
69117تهرانسعادت آبادکلنگیمعاوضه120کارشناسیکارشناسی1394/11/27
69190کرججواد آبادویلامعاوضه23114,000,0003,250,000,0001394/11/27
68426اصفهانآبشار دوم آپارتمانمعاوضه2458,500,0002,082,500,0001394/11/19
68228تهرانقیطریهآپارتمانمعاوضه1358,890,0001,200,000,0001394/11/18
66619تهرانسازمان مركزیآپارتمانمعاوضه1035,200,000535,600,0001394/11/01
65215تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانمعاوضه1086,500,000650,000,0001394/10/14
64960نوررزکزمینمعاوضه250180,00045,000,0001394/10/12
64695تهرانآیت الله کاشانیمستغلاتمعاوضه2,6907,000,00018,830,000,0001394/10/09
64724تهرانستارخان - توحیدمستغلاتمعاوضه110کارشناسیکارشناسی1394/10/09
64103تهرانسعادت آبادکلنگیمعاوضه19523,000,0005,198,000,0001394/10/02
63893کرجشاهین ویلامغازهمعاوضه354,000,0001394/09/30
63685تهرانپاسداران - نیستانآپارتمانمعاوضه1059,000,000945,000,0001394/09/29
63251تهرانمجیدیه جنوبیمستغلاتمعاوضه3085,000,0001,540,000,0001394/09/25
63292تهرانسعادت آبادآپارتمانمعاوضه13012,000,0001,560,000,0001394/09/25
63139تهرانشهرک غربآپارتمانمعاوضه1107,500,000825,000,0001394/09/24
63232رباط کریمسلیمیآپارتمانمعاوضه85850,00070,000,0001394/09/24
62379تهرانحیدرخانیآپارتمانمعاوضه414,300,000176,000,0001394/09/18
62235تهراندیباجی جنوبیکلنگیمعاوضه30018,000,0009,600,000,0001394/09/10
60485بومهنشهرک گلهازمینمعاوضه400500,000200,000,0001394/08/23
59902تهراننیروی دریاییکلنگیمعاوضه2505,500,0001,650,000,0001394/08/18
59865تهرانشهرک غربآپارتمانمعاوضه9210,000,000920,000,0001394/08/17
58052عباس آبادشهرک پارسیانزمینمعاوضه890700,000600,000,0001394/07/26
56704کرجگوهر دشتآپارتمانمعاوضه165500,000,0001394/07/12
56567رودهنرودهنآپارتمانمعاوضه180700,000,0001394/07/09
56140اراک ملکآپارتمانمعاوضه901,300,000207,000,0001394/07/05
55959کرجسه راه گوهر دشتتجاریمعاوضه3604,000,0001,440,000,0001394/07/04
Page top