جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowمعاوضه : 251 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
85740تهرانقلندری شمالیآپارتمانمعاوضه1358,500,0001,147,500,0001395/07/03
85553تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانمعاوضه946,800,000639,200,0001395/06/31
62002نوردارجار نورویلامعاوضه2941,089,000320,000,0001395/06/26
84906تهرانمولویتجاریمعاوضه30050,000,00015,000,000,0001395/06/22
81677تهرانطرشت شمالیآپارتمانمعاوضه1423,900,000530,000,0001395-05-21
81452تنکابنتقی آبادزمینمعاوضه2,100600,000,0001395-05-19
80827محمودآبادمحمود ابادزمینمعاوضه162500,00085,000,0001395-05-13
80303آملچمستانتجاریمعاوضه5,00015,000,000180,000,0001395-05-12
79658تهرانشهرک غربآپارتمانمعاوضه1203,000,0001395-05-01
78020رامسربلوار شهید باهنرباغمعاوضه4,000130,000460,000,0001395-04-19
77321تهرانسعادت آبادآپارتمانمعاوضه1426,200,000880,000,0001395-04-07
76689تهرانشهرک نفتمستغلاتمعاوضه3007,500,0001,500,000,0001395-03-29
76534کیشمیدان امیرکبیرتجاریمعاوضه1755,000,000907,500,0001395-03-26
76078تهرانشهید حنیفه زادهکلنگیمعاوضه703,000,000300,000,0001395-03-22
76076تهرانجوانمرد قصابکلنگیمعاوضه703,000,000300,000,0001395-03-21
76077تهران شهرک باقری آپارتمانمعاوضه1004,200,000420,000,0001395-03-21
76079هشتگردزکی آبادویلامعاوضه365کارشناسیکارشناسی1395-03-21
75653تهرانشهرک غربآپارتمانمعاوضه1097,600,000828,400,0001395-03-16
75332تهرانمرزدارانآپارتمانمعاوضه956,200,000589,000,0001395-03-11
75343تهراننیاورانآپارتمانمعاوضه1858,500,0001,572,500,0001395-03-11
75051تهران ولیعصر - مولویآپارتمانمعاوضه913,000,000270,000,0001395-03-09
74590سرخرودعزت آبادزمینمعاوضه190600,000114,000,0001395-02-21
74591محمودآبادخیابان ساحلیزمینمعاوضه190600,000114,000,0001395-02-21
74110مینابروستای پازیارتمستغلاتمعاوضه01,700,000,0001395-02-13
74111یاسوجراهنماییمغازهمعاوضه127,500,00090,000,0001395-02-13
74001تهراننیاوران آپارتمانمعاوضه1047,500,000780,000,0001395-02-12
73437تهرانایران زمین شمالیآپارتمانمعاوضه906,000,000540,000,0001395-02-06
73444تهراندربندآپارتمانمعاوضه1107,500,000825,000,0001395-02-06
73228تهرانشهر آراآپارتمانمعاوضه1086,100,000658,800,0001395-02-05
73257تهرانبلوچستانآپارتمانمعاوضه1206,665,000800,000,0001395-02-05
Page top