جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowفروش : 30,705 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
9286مشهدقاسم آباد - شريعتيآپارتمانفروش75109,00082,000,0001390-10-03
9070مشهدقاسم آباد - فلاحيآپارتمانفروش651,030,00067,000,0001390-10-01
9071مشهدچهار راه رستگاري آپارتمانفروش78641,00050,000,0001390-10-01
9072مشهدقاسم آباد - حسابيآپارتمانفروش70642,00045,000,0001390-10-01
9073مشهدميثاق - رحماني آپارتمانفروش87777,00067,000,0001390-10-01
9074مشهدالهيه 25 آپارتمانفروش55454,00025,000,0001390-10-01
9075مشهدقاسم آباد - انديشهآپارتمانفروش75640,00048,000,0001390-10-01
9076مشهدالهيه - سامانآپارتمانفروش70525,00037,000,0001390-10-01
9077مشهدقاسم آباد - تربيت آپارتمانفروش80825,00066,000,0001390-10-01
9078مشهدقاسم آباد - رازيآپارتمانفروش80800,00064,000,0001390-10-01
9079مشهدقاسم آباد - فلاحيآپارتمانفروش90950,00085,000,0001390-10-01
9080مشهدقاسم آباد - انديشهآپارتمانفروش60666,00040,000,0001390-10-01
9081مشهدميثاق - رحمانيآپارتمانفروش87730,00064,000,0001390-10-01
9082مشهدقاسم آباد - انديشهآپارتمانفروش60666,00040,000,0001390-10-01
9083مشهدقاسم آباد - اماميهآپارتمانفروش95842,00080,000,0001390-10-01
9084مشهدقاسم آباد - فلاحيآپارتمانفروش871,500,000130,000,0001390-10-01
9085مشهدقاسم آباد - حجابآپارتمانفروش100680,00068,000,0001390-10-01
9086مشهدقاسم آباد - انديشهآپارتمانفروش60633,00038,000,0001390-10-01
9087مشهدالهيه - اميريهآپارتمانفروش51745,00038,000,0001390-10-01
9116مشهدالهيه50 آپارتمانفروش72694,00050,000,0001390-10-01
9122مشهدالهيه آپارتمانفروش80875,00070,000,0001390-10-01
9118مشهدالهيه - اميريهآپارتمانفروش67641,00043,000,0001390-10-01
9123مشهدقاسم آباد - شريعتيآپارتمانفروش50420,00021,000,0001390-10-01
9124مشهدقاسم آباد - انديشهآپارتمانفروش629,030,00056,000,0001390-10-01
9125مشهد4راه شريعتيآپارتمانفروش1001,100,000110,000,0001390-10-01
9126مشهدقاسم آباد - انديشهآپارتمانفروش701,100,00075,000,0001390-10-01
9127مشهدقاسم آباد - فلاحيآپارتمانفروش80825,00066,000,0001390-10-01
9128مشهدقاسم آباد - شريعتیآپارتمانفروش65876,00057,000,0001390-10-01
9129مشهدقاسم آباد - مشكينی آپارتمانفروش85588,00050,000,0001390-10-01
9130مشهدقاسم آباد - حسابيآپارتمانفروش75800,00060,000,0001390-10-01
Page top