جستجوی فروش املاک، مسکن و مستغلات تهران و شهرستانها

arrowفروش : 32,066 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
16452تهرانتهرانپارس - خ 196 مستغلاتفروش1504,000,000600,000,0001393-06-15
16453تهرانستارخانمغازهفروش2535,000,000875,000,0001393-06-15
16451تهرانتهرانپارس - وفادارآپارتمانفروش473,100,000145,000,0001393-06-15
16450تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش1046,700,000696,800,0001393-06-15
16449تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش1305,000,000650,000,0001393-06-15
16448تهرانپونکآپارتمانفروش785,400,000421,200,0001393-06-15
16447تهرانخ 190 شرقی آپارتمانفروش884,000,00035,200,0001393-06-15
16446تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانفروش825,150,000420,000,0001393-06-15
16444تهرانتهرانپارساداریفروش557,200,000396,000,0001393-06-15
16443تهرانتهرانپارساداریفروش503,600,000180,000,0001393-06-15
16442تهرانتجریشآپارتمانفروش889,500,000836,000,0001393-06-15
16441تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش1337,500,000997,500,0001393-06-15
16440تهرانباغ فیضآپارتمانفروش854,700,0003,995,000,0001393-06-15
16439تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش856,500,000552,500,0001393-06-15
16438تهرانپونکآپارتمانفروش925,200,000487,400,0001393-06-15
16435تهرانجنت آبادآپارتمانفروش695,600,000386,400,0001393-06-15
16436تهرانجنت آبادمغازهفروش2433,000,000792,000,0001393-06-15
16437تهراناتوبان باقريکلنگیفروش3008,000,0002,400,000,0001393-06-15
16434تهراندیباجی حنوبیآپارتمانفروش1088,600,000928,800,0001393-06-15
16433تهرانستارخان - توحیدآپارتمانفروش724,500,000324,000,0001393-06-15
16432تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش944,500,000420,000,0001393-06-15
16430تهرانستارخان آپارتمانفروش635,000,000315,000,0001393-06-15
16431تهرانستارخان - حبیب الهیآپارتمانفروش1364,550,000618,800,0001393-06-15
16429تهرانتهرانپارس - جشنوارهآپارتمانفروش862,400,000206,400,0001393-06-15
16428تهرانمیدان توحید آپارتمانفروش714,300,000305,300,0001393-06-15
16427تهرانتهرانپارس - توحید مستغلاتفروش5606,000,0001393-06-15
16426تهرانتهرانپارس - ف اول مستغلاتفروش88012,750,0001393-06-15
16425تهرانتجریشاداریفروش4016,250,000650,000,0001393-06-15
16424تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1705,200,000884,000,0001393-06-15
16423تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش944,800,000451,200,0001393-06-15
Page top