جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowفروش : 29,209 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
8812مشهدقاسم آباد - انديشه آپارتمانفروش2501,000,000125,000,0001390/09/26
8813دماونددشتبانزمینفروش400350,000140,000,0001390/09/26
8814مشهد قاسم آباد - شريعتي ویلافروش1921,000,000192,000,0001390/09/26
8815مشهد شهرك كوشش ویلافروش1151,000,000115,000,0001390/09/26
8816مشهدقاسم آباد - فلاحي ویلافروش240900,000200,000,0001390/09/26
8818تبریزکوي اشکانآپارتمانفروش125950,000118,000,0001390/09/26
8819کرجگوهر دشتآپارتمانفروش721,000,00072,000,0001390/09/26
8820مشهدقاسم آباد - اماميه ویلافروش225900,000200,000,0001390/09/26
8821مشهدقاسم آباد - فلاحي ویلافروش2501,150,000300,000,0001390/09/26
8822مشهد قاسم آباد - حسابي ویلافروش192800,000170,000,0001390/09/26
8823مشهدقاسم آباد - انديشه ویلافروش1201,000,000120,000,0001390/09/26
8824مشهدقاسم آباد - شاهد 68ویلافروش3001,000,000300,000,0001390/09/26
8825مشهدانديشه 6ویلافروش2501,050,000280,000,0001390/09/26
8826مشهدقاسم آباد - اماميه ویلافروش2701,000,000270,000,0001390/09/26
8827مشهد شهرك لشكرویلافروش300920,000280,000,0001390/09/26
8828مشهدبلوار سازمان آب ویلافروش5001,650,000825,000,0001390/09/26
8829مشهدقاسم آباد - فلاحيویلافروش300700,000210,000,0001390/09/26
8830مشهدبلوار شاهد ویلافروش1902,000,000360,000,0001390/09/26
8836کرجخرمدشت آپارتمانفروش60415,00025,000,0001390/09/26
8837کرجرجايي شهرآپارتمانفروش1051,350,000141,750,0001390/09/26
8842نوشهروازیوارویلافروش575135,00086,000,0001390/09/26
8844مشهدقاسم آباد - انديشه آپارتمانفروش751,200,00090,000,0001390/09/26
8845مشهدقاسم آباد - اماميه آپارتمانفروش200750,000150,000,0001390/09/26
8771مشهدقاسم آباد - حجاب 5ویلافروش2041,200,000244,800,0001390/09/24
8772مشهدقاسم آباد - اماميهویلافروش1122,767,000310,000,0001390/09/24
8773مشهدقاسم آباد - شاهدویلافروش2001,200,000240,000,0001390/09/24
8774مشهدقاسم آباد - فلاحيویلافروش284800,000227,000,0001390/09/24
8775مشهدقاسم آباد - انديشهویلافروش2001,000,000200,000,0001390/09/24
8776مشهدآزادشهر - امامتویلافروش2002,350,000470,000,0001390/09/24
8777مشهدقاسم آباد - شريعتيویلافروش3451,010,000350,000,0001390/09/24
Page top