جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowفروش : 29,165 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
8827مشهد شهرك لشكرویلافروش300920,000280,000,0001390/09/26
8828مشهدبلوار سازمان آب ویلافروش5001,650,000825,000,0001390/09/26
8829مشهدقاسم آباد - فلاحيویلافروش300700,000210,000,0001390/09/26
8830مشهدبلوار شاهد ویلافروش1902,000,000360,000,0001390/09/26
8836کرجخرمدشت آپارتمانفروش60415,00025,000,0001390/09/26
8837کرجرجايي شهرآپارتمانفروش1051,350,000141,750,0001390/09/26
8842نوشهروازیوارویلافروش575135,00086,000,0001390/09/26
8844مشهدقاسم آباد - انديشه آپارتمانفروش751,200,00090,000,0001390/09/26
8845مشهدقاسم آباد - اماميه آپارتمانفروش200750,000150,000,0001390/09/26
8771مشهدقاسم آباد - حجاب 5ویلافروش2041,200,000244,800,0001390/09/24
8772مشهدقاسم آباد - اماميهویلافروش1122,767,000310,000,0001390/09/24
8773مشهدقاسم آباد - شاهدویلافروش2001,200,000240,000,0001390/09/24
8774مشهدقاسم آباد - فلاحيویلافروش284800,000227,000,0001390/09/24
8775مشهدقاسم آباد - انديشهویلافروش2001,000,000200,000,0001390/09/24
8776مشهدآزادشهر - امامتویلافروش2002,350,000470,000,0001390/09/24
8777مشهدقاسم آباد - شريعتيویلافروش3451,010,000350,000,0001390/09/24
8779مشهدقاسم آباد - شاهدویلافروش2161,450,000320,000,0001390/09/24
8780شهریارانديشه - فاز 1آپارتمانفروش421,100,00046,200,0001390/09/24
8781مشهدقاسم آباد - فلاحيویلافروش300930,000280,000,0001390/09/24
8783مشهدقاسم آباد - فلاحيویلافروش300960,000290,000,0001390/09/24
8784مشهدقاسم آباد - شريعتيویلافروش330670,000220,000,0001390/09/24
8785مشهدقاسم آباد - فلاحيویلافروش2202,270,000500,000,0001390/09/24
8786مشهدآزادشهر - معلمویلافروش1251,440,000180,000,0001390/09/24
8788مشهدقاسم آباد - اديبویلافروش2251,200,000270,000,0001390/09/24
8789مشهدبلوار فردوسيویلافروش2203,180,000700,000,0001390/09/24
8790مشهدقاسم آباد - حسابيویلافروش1701,400,000240,000,0001390/09/24
8791مشهدقاسم آباد - شريعتيویلافروش2501,200,000300,000,0001390/09/24
8792مشهدقاسم آباد - انديشهویلافروش2301,400,000320,000,0001390/09/24
8712اهوازفرهنگ شهرآپارتمانفروش93550,00051,000,0001390/09/23
8652رشتمنظريه آپارتمانفروش911,100,000100,000,0001390/09/22
Page top