جستجوی فروش املاک، مسکن و مستغلات تهران و شهرستانها

arrowفروش : 31,967 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
16443تهرانتهرانپارساداریفروش503,600,000180,000,0001393-06-15
16442تهرانتجریشآپارتمانفروش889,500,000836,000,0001393-06-15
16441تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش1337,500,000997,500,0001393-06-15
16440تهرانباغ فیضآپارتمانفروش854,700,0003,995,000,0001393-06-15
16439تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش856,500,000552,500,0001393-06-15
16438تهرانپونکآپارتمانفروش925,200,000487,400,0001393-06-15
16435تهرانجنت آبادآپارتمانفروش695,600,000386,400,0001393-06-15
16436تهرانجنت آبادمغازهفروش2433,000,000792,000,0001393-06-15
16437تهراناتوبان باقريکلنگیفروش3008,000,0002,400,000,0001393-06-15
16434تهراندیباجی حنوبیآپارتمانفروش1088,600,000928,800,0001393-06-15
16433تهرانستارخان - توحیدآپارتمانفروش724,500,000324,000,0001393-06-15
16432تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش944,500,000420,000,0001393-06-15
16430تهرانستارخان آپارتمانفروش635,000,000315,000,0001393-06-15
16431تهرانستارخان - حبیب الهیآپارتمانفروش1364,550,000618,800,0001393-06-15
16429تهرانتهرانپارس - جشنوارهآپارتمانفروش862,400,000206,400,0001393-06-15
16428تهرانمیدان توحید آپارتمانفروش714,300,000305,300,0001393-06-15
16427تهرانتهرانپارس - توحید مستغلاتفروش5606,000,0001393-06-15
16426تهرانتهرانپارس - ف اول مستغلاتفروش88012,750,0001393-06-15
16425تهرانتجریشاداریفروش4016,250,000650,000,0001393-06-15
16424تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1705,200,000884,000,0001393-06-15
16423تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش944,800,000451,200,0001393-06-15
16422تهرانباغ فیضآپارتمانفروش1564,600,000717,600,0001393-06-15
16420تهرانپاسداران - گلستانآپارتمانفروش2002,000,0004,000,000,0001393-06-15
16421تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش1575,500,000863,500,0001393-06-15
16418تهرانپونک - همیلاآپارتمانفروش705,200,000364,000,0001393-06-15
16419تهرانحکیم غرب اداریفروش686,200,000421,600,0001393-06-15
16417تهرانمیرزا باباییاداریفروش1408,500,0001,190,000,0001393-06-15
15478تهران طرشت - بزرگراه جناحآپارتمانفروش1114,000,000444,000,0001393-06-15
15480تهران محمد علي جناحآپارتمانفروش754,600,000345,000,0001393-06-15
16524تهرانشهرک غربمغازهفروش1620,000,000320,000,0001393-06-15
Page top