جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowفروش : 29,271 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
9125مشهد4راه شريعتيآپارتمانفروش1001,100,000110,000,0001390/10/01
9126مشهدقاسم آباد - انديشهآپارتمانفروش701,100,00075,000,0001390/10/01
9127مشهدقاسم آباد - فلاحيآپارتمانفروش80825,00066,000,0001390/10/01
9128مشهدقاسم آباد - شريعتیآپارتمانفروش65876,00057,000,0001390/10/01
9129مشهدقاسم آباد - مشكينی آپارتمانفروش85588,00050,000,0001390/10/01
9130مشهدقاسم آباد - حسابيآپارتمانفروش75800,00060,000,0001390/10/01
9131مشهدقاسم آباد - يوسفيهآپارتمانفروش65400,00026,000,0001390/10/01
9132مشهدقاسم آباد - اميريهآپارتمانفروش67641,00043,000,0001390/10/01
9133مشهدقاسم آباد - شريعتيآپارتمانفروش75533,00040,000,0001390/10/01
9136مرکز تهرانسيدخندان - دبستانآپارتمانفروش1151,600,000184,000,0001390/10/01
9019مشهدقاسم آباد - انديشهآپارتمانفروش761,030,00079,000,0001390/09/30
9020مشهدالهيه - سجاديه آپارتمانفروش77900,00069,300,0001390/09/30
9021مشهد قاسم آباد - حسابي آپارتمانفروش701,000,00070,000,0001390/09/30
9022مشهدقاسم آباد - فلاحي آپارتمانفروش901,166,000105,000,0001390/09/30
9023منشهدقاسم آباد - مجيديهآپارتمانفروش82756,00062,000,0001390/09/30
9024منشهدالهيه - اقدسيه آپارتمانفروش50600,00030,000,0001390/09/30
9025منشهدقاسم آباد - انديشهآپارتمانفروش949,042,00085,000,0001390/09/30
9026مشهدالهيه - اميريهآپارتمانفروش81691,00056,000,0001390/09/30
9027مشهدقاسم آباد - انديشهآپارتمانفروش80562,00045,000,0001390/09/30
9028مشهدقاسم آباد - انديشهآپارتمانفروش90622,00056,000,0001390/09/30
9029مشهد اديب شماليآپارتمانفروش76855,00065,000,0001390/09/30
9030مشهدميثاق12آپارتمانفروش901,000,00090,000,0001390/09/30
9031مشهدقاسم آباد انديشهآپارتمانفروش92630,00058,000,0001390/09/30
9032مشهدقاسم آباد - فلاحيآپارتمانفروش75800,00060,000,0001390/09/30
9033مشهد كارخانه آدنيسآپارتمانپیش فروش75500,00035,000,0001390/09/30
9035مشهدالهيه - اميريهآپارتمانپیش فروش75666,00050,000,0001390/09/30
9036مشهدالهيه - اقدسه آپارتمانفروش55400,00022,000,0001390/09/30
9038کیشامير کبيراداریفروش1284,500,000576,000,0001390/09/30
9041کرجگرمدرهآپارتمانفروش75750,00056,000,0001390/09/30
9060مشهدقاسم آباد - انديشه آپارتمانفروش150800,000120,000,0001390/09/30
Page top