جستجوی فروش املاک، مسکن و مستغلات تهران و شهرستانها

arrowفروش : 32,065 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
16720تهرانآیت اله کاشانیآپارتمانفروش534,716,981250,000,0001393-06-17
16721تهرانآیت اله کاشانیآپارتمانفروش1476,000,000882,000,0001393-06-17
16722تهرانآجودانیهآپارتمانفروش1028,500,000867,000,0001393-06-17
16723تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش905,800,000552,000,0001393-06-17
16724تهرانازگلآپارتمانفروش847,500,000630,000,0001393-06-17
16725تهرانازگلآپارتمانفروش1467,000,0001,022,000,0001393-06-17
16726تهرانازگلمغازهفروش1610,000,000160,000,0001393-06-17
16727تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش683,900,000265,200,0001393-06-17
16728تهرانمیدان سپاه آپارتمانفروش693,900,000269,000,0001393-06-17
16732تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش905,300,000477,000,0001393-06-17
16733تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش604,500,000270,000,0001393-06-17
16734تهراناقدسیهآپارتمانفروش758,500,000637,500,0001393-06-17
16735تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش805,000,000400,000,0001393-06-17
16736تهرانسازمان برنامه جنوبیآپارتمانفروش1105,500,000605,000,0001393-06-17
16738تهرانپاسدارانآپارتمانفروش1978,100,0001,595,700,0001393-06-17
16739تهرانپاسداران - نیستاناداریفروش5013,500,000675,000,0001393-06-17
16749تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش854,500,000382,500,0001393-06-17
16750تهرانازگلآپارتمانفروش885,500,000484,000,0001393-06-17
16751تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش704,250,000295,000,0001393-06-17
16752تهراناقدسیهآپارتمانفروش147کارشناسیکارشناسی1393-06-17
16753تهرانپاسداران - گلستاناداریفروش8212,500,0001,025,000,0001393-06-17
16764تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش1606,000,000960,000,0001393-06-17
16765تهرانازگلآپارتمانفروش906,000,000540,000,0001393-06-17
16766تهراناقدسیهاداریفروش8010,000,000800,000,0001393-06-17
16767تهرانبرق الستومآپارتمانفروش834,000,000332,000,0001393-06-17
16768تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش1255,700,000712,500,0001393-06-17
16769تهرانپاسدارانکلنگیفروش028,000,0001393-06-17
16777تهرانآیت الله کاشانیاداریفروش1928,000,0001,536,000,0001393-06-17
16778تهرانآجودانیهآپارتمانفروش30012,000,0003,600,000,0001393-06-17
16779تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش955,700,000540,000,0001393-06-17
Page top