جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowفروش : 29,401 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
9606مشهدالهيه - اقدسيهآپارتمانفروش78723,00055,000,0001390/10/06
9607مشهدقاسم آباد - اماميهآپارتمانفروش78666,00052,000,0001390/10/06
9608مشهدالهيه - اقدسيهآپارتمانفروش75960,00072,000,0001390/10/06
9609مشهدحسابي جنوبيآپارتمانفروش801,050,00085,000,0001390/10/06
9610مشهدقاسم آباد - شریعتیآپارتمانفروش96781,00075,000,0001390/10/06
9611مشهدقاسم آباد - میثاقآپارتمانفروش94904,00085,000,0001390/10/06
9612مشهدقاسم آباد - حجابآپارتمانفروش85811,00069,000,0001390/10/06
9613مشهدقاسم آباد - حسابيآپارتمانفروش901,000,00090,000,0001390/10/06
9614مشهدقاسم آباد - اماميهآپارتمانفروش78961,00075,000,0001390/10/06
9615مشهدجاهد شهرآپارتمانفروش70457,00032,000,0001390/10/06
9616مشهدقاسم آباد - فلاحيآپارتمانفروش70950,00070,000,0001390/10/06
9617مشهدقاسم آباد - فلاحيآپارتمانفروش7510,100,00074,000,0001390/10/06
9618منشهدقاسم آباد - انديشهآپارتمانفروش65692,00045,000,0001390/10/06
9619مشهدقاسم آباد - انديشهآپارتمانفروش65692,00045,000,0001390/10/06
9620مشهدقاسم آباد - شریعتیآپارتمانفروش701,200,00084,000,0001390/10/06
9621مشهداستاد يوسفيآپارتمانفروش75893,00067,000,0001390/10/06
9622مشهدقاسم آباد -شاهدآپارتمانفروش80750,00060,000,0001390/10/06
9623مشهدقاسم آباد - شریعتیآپارتمانفروش96885,00085,000,0001390/10/06
9624مشهدقاسم آباد - انديشهآپارتمانفروش65846,00055,000,0001390/10/06
9625مشهدقاسم آباد - حسابيآپارتمانفروش901,000,00090,000,0001390/10/06
9626مشهدميدان مادر آپارتمانفروش67940,00063,000,0001390/10/06
9627مشهدالهيه - اقدسيهآپارتمانفروش85858,00073,000,0001390/10/06
9628مشهدقاسم آباد - اماميهآپارتمانفروش80987,00079,000,0001390/10/06
9629مشهدجاهدشهرویلافروش260769,000200,000,0001390/10/06
9630مشهدقاسم آباد - فلاحيآپارتمانفروش90944,00085,000,0001390/10/06
9631مشهدالهيه - میثاقآپارتمانفروش90722,00065,000,0001390/10/06
9670تهرانکارگر شماليآپارتمانپیش فروش603,300,000198,000,0001390/10/06
9677تهرانرسالت - 16متري اولآپارتمانپیش فروش502,600,000130,000,0001390/10/06
9421مشهدقاسم آباد -شاهد آپارتمانفروش86639,00055,000,0001390/10/05
9422مشهدقاسم آباد - انديشهآپارتمانفروش90944,00085,000,0001390/10/05
Page top