جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowفروش : 29,307 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
9291مشهدقاسم آباد - انديشهآپارتمانفروش77800,00062,000,0001390/10/04
9292مشهدنهضت 10آپارتمانفروش75453,00034,000,0001390/10/04
9293مشهدقاسم آباد - انديشهآپارتمانفروش75933,00070,000,0001390/10/04
9294مشهدقاسم آباد - رازيآپارتمانفروش851,000,00085,000,0001390/10/04
9295مشهدگلبهار - مسكن مهرآپارتمانفروش78512,00040,000,0001390/10/04
9296مشهدقاسم آباد - شاهدآپارتمانپیش فروش75850,00063,000,0001390/10/04
9297مشهدحجاب شرقيآپارتمانفروش95750,00071,000,0001390/10/04
9299مشهدقاسم آباد - انديشهآپارتمانفروش75800,00060,000,0001390/10/04
9300مشهدهاشميه85اآپارتمانفروش751,066,00080,000,0001390/10/04
9301مشهدقاسم آباد - فلاحي4/8آپارتمانپیش فروش831,000,00083,000,0001390/10/04
9302مشهدچهارراه نادر شهرآپارتمانفروش83879,00073,000,0001390/10/04
9303مشهدجاهد شهرآپارتمانفروش86720,00062,000,0001390/10/04
9304مشهدقاسم آباد - اماميهآپارتمانفروش90788,00071,000,0001390/10/04
9305مشهدامامت 68آپارتمانفروش851,100,00093,000,0001390/10/04
9306مشهدقاسم آباد - فلاحيآپارتمانفروش65892,00058,000,0001390/10/04
9307مشهدقاسم آباد - اماميهآپارتمانفروش70928,00065,000,0001390/10/04
9308مشهدقاسم آباد - تربيت14آپارتمانفروش751,066,00080,000,0001390/10/04
9309مشهدقاسم آباد - شاهددآپارتمانفروش240833,000200,000,0001390/10/04
9310مشهدقاسم آباد - اماميهآپارتمانفروش50680,00034,000,0001390/10/04
9314شرق تهرانهفت حوض - نارمكآپارتمانفروش572,550,000146,000,0001390/10/04
9325شرق تهرانتهرانپارس کلنگیفروش2503,000,000750,000,0001390/10/04
9401جنوب تهرانقلعه مرغيکلنگیفروش4801,460,000700,000,0001390/10/04
9403تهرانطاهرخانيآپارتمانفروش672,400,000160,800,0001390/10/04
9162مشهدالهيه - اميريهآپارتمانفروش80687,00055,000,0001390/10/03
9163مشهدقاسم آباد - انديشهآپارتمانفروش75760,00057,000,0001390/10/03
9164مشهدقاسم آباد - شريعتيآپارتمانفروش731,000,00073,000,0001390/10/03
9165مشهدجاهد شهرآپارتمانفروش751,000,00072,000,0001390/10/03
9288مشهدقاسم آباد - شريعتيآپارتمانفروش741,081,00080,000,0001390/10/03
9287مشهدقاسم آباد - فلاحي72آپارتمانفروش931,032,00095,000,0001390/10/03
9168شرق تهراننارمک - دردشتزمینفروش1862,300,000427,800,0001390/10/03
Page top