جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowفروش : 29,168 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
9022مشهدقاسم آباد - فلاحي آپارتمانفروش901,166,000105,000,0001390/09/30
9023منشهدقاسم آباد - مجيديهآپارتمانفروش82756,00062,000,0001390/09/30
9024منشهدالهيه - اقدسيه آپارتمانفروش50600,00030,000,0001390/09/30
9025منشهدقاسم آباد - انديشهآپارتمانفروش949,042,00085,000,0001390/09/30
9026مشهدالهيه - اميريهآپارتمانفروش81691,00056,000,0001390/09/30
9027مشهدقاسم آباد - انديشهآپارتمانفروش80562,00045,000,0001390/09/30
9028مشهدقاسم آباد - انديشهآپارتمانفروش90622,00056,000,0001390/09/30
9029مشهد اديب شماليآپارتمانفروش76855,00065,000,0001390/09/30
9030مشهدميثاق12آپارتمانفروش901,000,00090,000,0001390/09/30
9031مشهدقاسم آباد انديشهآپارتمانفروش92630,00058,000,0001390/09/30
9032مشهدقاسم آباد - فلاحيآپارتمانفروش75800,00060,000,0001390/09/30
9033مشهد كارخانه آدنيسآپارتمانپیش فروش75500,00035,000,0001390/09/30
9035مشهدالهيه - اميريهآپارتمانپیش فروش75666,00050,000,0001390/09/30
9036مشهدالهيه - اقدسه آپارتمانفروش55400,00022,000,0001390/09/30
9038کیشامير کبيراداریفروش1284,500,000576,000,0001390/09/30
9041کرجگرمدرهآپارتمانفروش75750,00056,000,0001390/09/30
9060مشهدقاسم آباد - انديشه آپارتمانفروش150800,000120,000,0001390/09/30
9061مشهدقاسم آباد - حسابيآپارتمانفروش120833,000100,000,0001390/09/30
9062مشهدقاسم آباد - امامتآپارتمانفروش1401,650,000231,000,0001390/09/30
9064مشهدقاسم آباد - انديشهآپارتمانفروش75733,00055,000,0001390/09/30
9065مشهدقاسم آباد - شريعتيآپارتمانفروش55436,00024,000,0001390/09/30
9066مشهدقاسم آبادآپارتمانفروش57859,00049,000,0001390/09/30
9067مشهدقاسم آباد - آزاديآپارتمانفروش75500,00035,000,0001390/09/30
9068مشهدقاسم آباد - شاهدآپارتمانفروش741,108,00082,000,0001390/09/30
8931مشهدقاسم آباد - انديشه ویلافروش1602,200,000360,000,0001390/09/29
8934مشهدتقي آباد ویلافروش3715,000,0001,500,000,0001390/09/29
8935مشهد جاهد شهرویلافروش2071,159,000240,000,0001390/09/29
8938مشهدقاسم آباد - انديشه ویلافروش2081,000,000200,000,0001390/09/29
8939مشهدقاسم آباد - فلاحي ویلافروش300750,000220,000,0001390/09/29
8942مشهد اديب جنوبي ویلافروش2251,000,000225,000,0001390/09/29
Page top