جستجوی فروش املاک، مسکن و مستغلات تهران و شهرستانها

arrowفروش : 32,066 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
18205تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش55کارشناسیکارشناسی1393-06-25
18206تهرانامیرآبادشمالیآپارتمانفروش1205,000,000600,000,0001393-06-25
18208تهرانباغ فیضآپارتمانفروش704,000,000280,000,0001393-06-25
18209تهرانباغ فیضآپارتمانفروش1125,000,000560,000,0001393-06-25
18210تهرانباغ فیضآپارتمانفروش906,500,000585,000,0001393-06-25
18211تهرانبرق الستومآپارتمانفروش824,300,000352,600,0001393-06-25
18213تهرانزمزممغازهفروش22311,500,0002,600,000,0001393-06-25
18214تهرانبلوار فردوساداریفروش1065,000,000530,000,0001393-06-25
18215تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش1355,500,000742,500,0001393-06-25
18219تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش725,100,000367,200,0001393-06-25
18220تهرانابراهیمی جنوبیآپارتمانفروش825,000,000410,000,0001393-06-25
18221تهرانبلوار فردوساداریفروش1056,800,000714,000,0001393-06-25
18222تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش764,400,000334,400,0001393-06-25
18226تهرانبهار شیرازآپارتمانفروش1563,300,000514,800,0001393-06-25
18227تهرانپاسداران - هرویآپارتمانفروش1356,000,000810,000,0001393-06-25
18228تهرانپاسداران - زمردآپارتمانفروش8010,500,000840,000,0001393-06-25
18229تهرانپاسداران - هرویآپارتمانفروش827,600,000623,200,0001393-06-25
18233تهرانشهرک غربمغازهفروش3114,520,000450,000,0001393-06-25
18235تهرانپونکآپارتمانفروش854,700,000399,500,0001393-06-25
18236تهرانپونکآپارتمانفروش514,235,294216,000,0001393-06-25
18237تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش1105,500,000605,000,0001393-06-25
18238تهرانپیامبرآپارتمانفروش1004,700,000470,000,0001393-06-25
18239تهرانپاسداران - هرویاداریفروش10013,000,0001,300,000,0001393-06-25
18240تهرانپونکآپارتمانفروش885,300,000466,400,0001393-06-25
18241تهرانبلوار عدلآپارتمانفروش784,550,000354,900,0001393-06-25
18242تهرانپیامبر مرکزیآپارتمانفروش804,700,000376,000,0001393-06-25
18243تهرانپیامبرآپارتمانفروش454,800,000216,000,0001393-06-25
18244تهرانپاسدارانآپارتمانفروش6610,000,000660,000,0001393-06-25
18245تهرانپاسداران - هرویمغازهفروش5821,000,0001,218,000,0001393-06-25
18257تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش857,650,000650,000,0001393-06-25
Page top