جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowفروش : 29,307 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
12436تهراننظام آباد - خیابان مهدیآپارتمانفروش662,000,000132,000,0001391/04/04
12437کرجشهرک ارمآپارتمانفروش75690,00052,000,0001391/04/04
12439تهرانخ 182 شرقيآپارتمانفروش773,550,000273,350,0001391/04/04
12441تهرانپيروزي آپارتمانفروش1732,000,000346,000,0001391/04/04
12390تهرانفاطمی اداریفروش803,500,000280,000,0001391/04/03
12391تهراناستخر آپارتمانفروش652,650,000170,000,0001391/04/03
12392تهرانبلوار فرهنگآپارتمانفروش1523,600,000548,000,0001391/04/03
12393تهراننيروي هوايیآپارتمانفروش4622,150,000103,000,0001391/04/03
12394تهرانتهرانپارس آپارتمانفروش1272,600,000330,000,0001391/04/03
12395تهراناتوبان فتح - خليج فارسآپارتمانفروش3001,750,00095,000,0001391/04/03
12407تهرانپاسدارانآپارتمانفروش1385,000,000690,000,0001391/04/03
12409تهراننياوران آپارتمانفروش1487,500,0001,100,000,0001391/04/03
12412تهران بلوار هميلا آپارتمانفروش1303,400,000442,000,0001391/04/03
12414کرجبلوار جانبازاناداریفروش1804,500,000800,000,0001391/04/03
12415تهرانشريعتي- خ ظفرآپارتمانفروش965,200,000499,200,0001391/04/03
12417تهرانبلوار فرهنگآپارتمانفروش1306,500,000845,000,0001391/04/03
12421تهرانپيامبر زمینفروش7628,000,0006,000,000,0001391/04/03
12422تهرانخ 22 بهمنزمینفروش2005,500,0001,100,000,0001391/04/03
12424تهرانخواجه عبداللهآپارتمانفروش952,700,000256,000,0001391/04/03
12361تهراننظام آبادآپارتمانفروش662,000,000132,000,0001391/03/31
12362تهرانجنت آباد شماليآپارتمانفروش903,200,000288,000,0001391/03/31
12363تهراناشرفي اصفهانيآپارتمانفروش592,600,000152,000,0001391/03/31
12364تهرانپل ستارخانآپارتمانفروش1362,750,000374,500,0001391/03/31
12365تهرانميردامادآپارتمانفروش1106,500,000715,000,0001391/03/31
12366تهرانسبلان شمالیآپارتمانفروش702,300,000161,000,0001391/03/31
12367تهراناقدسيه آپارتمانفروش663,190,000210,000,0001391/03/31
12372تهراندارآباد آپارتمانفروش1122,860,000320,000,0001391/03/31
12373تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش653,150,000204,000,0001391/03/31
12374تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1284,000,000514,000,0001391/03/31
12375تهرانشهرآرا آپارتمانفروش854,000,000340,000,0001391/03/31
Page top